230

23:00h
0

Pita prijatelj prijatelja:

– Što je pedeset sabornika vezanih teškim lancima na dnu Jadrana?

– Što?

– Ništa, ali dobar početak!

čitam...