295

23:00h
0

– Koju životinju Crnogorci najviše vole?

– Zmiju.

– Zašto?

– Leži, a iđe!