306

23:00h
0

Razgovaraju tri mačke. Prva maca, bijela, veli:

– Moji će mačići biti čistokrvni, tata im je perzijski.

– Moji će biti crni – ponosno veli crna.

Žuta nastavi:

-Ja ne znam, meni je glava bila u konzervi.