330

23:00h
0

– Kako se završila tvoja svađa sa zenom?

– Dopuzala je do mene na koljenima…

– I što je rekla?

– Izlazi ispod kreveta, j… ti sunce, da ti ne dođem tamo!