487

23:00h
0

Bobiju, koji je radio kao konobar, obraća se gost:

– Dajte mi kriglu piva.

– Nestalo je.

– Mogu li dobiti juhu?

– Nestalo je.

– Mogu li dobiti barem neki sendvič?

– Nestalo…

– Onda  mi dajte kaput i šešir da idem!

– I to je nestalo.