491

23:00h
0

– Bara, čula sam da ti je umrl muž?

– Je, bogme je umrl.

– Se je puno mučil?

– Nije, bili smo u braku samo godinu dana.