497

23:00h
0

– Koliko je pijanaca dovoljno da se odšarafi jedna sijalica?

– Dva. Jedan da je drži, a drugi da pije dok se soba ne zavrti.