515

23:00h
0

– Štef, sad je dost! Biraj: gemišti ili ja!

– A kulike gemišta?