535

23:00h
0

– Postoje samo dva razdoblja u životu čovjeka kad on ne razumije ženu.

– A koja su to dva razdoblja – upita žena.

– Prije ženidbe i poslije ženidbe – odgovori muž.