536

23:00h
0

Sjedila tri Dalmatinca ispod smokve.

– Ajme, ča su lipe ove smokve – veli prvi.

– E, kad bi barem jedna pala u usta – veli drugi.

– E, lipi moj, ki će ti ih prožvakat – doda treći.