551

23:00h
0

Dolazi seljak pred Sabor i nasloni bicikl na zgradu. Na to dolazi čuvar i veli mu da ne može tu ostaviti bicikl, jer tu dolaze članovi vlade i sam predsjednik.

Na to će seljak:

– Dobro, onda ga bum zaključal!