Arheološki lokaliteti 80-ih

06:32h
0
Pogled na Kamengrad

Početkom 80-ih za potrebe dnevnika Vjesnik poslikane su lokacije na kojima su nalazišta arheoloških predmeta. Uz fotografije lokacija objavljeni su i nalazi. Mi smo nalaze na ovoj stranici objavili u slikama arheološke postave Muzeja grada Koprivnice u prošla dva nastavka.

Ovoga puta objavljujemo neke od slika tih arheoloških nalazišta. Iako bi se očekivalo da su nalazišta vidljiva i nakon iskapanja, jasno je da je to nemoguće: Podravina bi bila prekopana. Nakon što se otkrije, nalazište se nakon uvida znanstvenika i izuzimanja, a kasnije i restauriranja nađenih predmeta, i zatrpava.

Od prepoznatljivih lokacija tu je pogled s PRC-a na brijeg gdje je bio smješten Kamengrad, a uspomene na njega ugrađene su u mnoge klijeti u okolici Starigrada, te lokacije oko Delova i Starigrada.

U zajedničkom obilasku tadašnji kustos Zorko Marković upozorio je da se na terenima gdje ima površinske vode može očekivati da su ispod ostaci kamenih građevina, tj. nalazišta, jer kamen ne propušta vodu da je zemlja upije.

Ovovjeka paralela, u šaljivom tonu, mogla bi biti s nogometnim igralištema na Gradskom stadionu u Koprivnici: je li moguće da je ispod terena arheološko nalazište kad se travnjak često pretvara u klizalište, odnosno plivalište?

Mala šala iz povijesti.

foto: Ivo Čičin Mašansker

{vsig}slike-iz-proslosti/2013/10/131003-kamengrad{/vsig}

{vsig_c}0|131003-kamengrad-01.jpg|Kustosi pregledavaju lokalitet{/vsig_c}

{vsig_c}0|131003-kamengrad-02.jpg|Lokacija kod farme Delovi{/vsig_c}

{vsig_c}0|131003-kamengrad-03.jpg|Lokalitet blizu naselja{/vsig_c}

{vsig_c}0|131003-kamengrad-04.jpg|Obilazak lokacije{/vsig_c}

{vsig_c}0|131003-kamengrad-06.jpg|Pogled na Kamengrad{/vsig_c}

{vsig_c}0|131003-kamengrad-07.jpg|Pogled na Kamengrad{/vsig_c}