za kapitalne projekte

Bez većih otpora oporbe Đurđevac se zadužuje za šest milijuna kuna

06:30h
0
Kristina Benko Markovica i Željko Lacković // Foto: Kristina Kos

Projekt energetske obnove škole vrijedan je 6,5 milijuna kuna, a preostali dio sredstava, 4, 5 milijuna kuna, dobit ćemo od nadležnih fondova koji sufinanciraju takve projekte – kaže Lacković.

Grad Đurđevac zadužuje se u iznosu od šest milijuna kuna. Odlučeno je tako u utorak na Gradskom vijeću, uz potporu većine vijećnika. Protiv dizanja kredita bio je samo Hrvoje Parag (HDZ), dok je Frane Franičević (SDP) bio suzdržan.

Sredstva su namijenjena za kapitalne projekte energetsku obnovu Osnovne škole Grgura Karlovčana, u koju svrhu idu dva milijuna kuna. Preostali iznos od četiri milijuna kuna utrošit će se na katastarsku izmjeru te izradu projektne dokumentacije za niz drugih projekata poput upisivanja prometnica, nerazvrstanih cesta, projekata obnove zgrada u vlasništvu grada.

– Gradski proračun ima zdrava pluća, financijski smo stabilni, u konstantnom smo porastu sa izvornim prihodom i podmirujemo sve svoje obveze. Kredit dižemo iz razloga jer su ostala sredstva već raspodijeljena na druge projekte – rekao je nezavisni gradonačelnik Željko Lacković.

Napomenuo je da je kredit u kunama kod Hrvatske poštanske banke odobren uz povijesno nisku fiksnu kamatu od 3,5 posto pa će tako grad nakon 10 godina otplate za kamate izdvojiti nešto više od milijun kuna.

– Projekt energetske obnove škole vrijedan je 6,5 milijuna kuna, a preostali dio sredstava, 4, 5 milijuna kuna, dobit ćemo od nadležnih fondova koji sufinanciraju takve projekte – kaže Lacković.

Hrvoje Parag (HDZ) i Frane Franičević (SDP) // Foto: Kristina Kos
Hrvoje Parag (HDZ) i Frane Franičević (SDP) // Foto: Kristina Kos

Ujedno, napravljen je projekt za uređenje unutrašnjosti škole koji će prijaviti na Ministarstvo znanosti, a kako će im priznati prijašnja ulaganja u školu, sredstva su zajamčena.

Podsjetimo, u školu je lani uveden bežićni internet, e-dnevnici, pametne ploče te je opremljena laptopima.

Protiv dizanja kredita bio je HDZ-ov vijećnik Hrvoje Parag.

– Podržavam nove projekte, no ne i nova zaduživanja. Naravno da imamo povećane prihode, kada se povećao obujam proračuna. Nije to po Duhu svetom, a i povećana je rudna renta – rekao je on.

Lacković je kazao da se moraju stvoriti preduvjeti da bi nešto raslo te da je grad u povoljnom položaju jer se trenutno, ako želi, može zadužiti u iznosu od 18 milijuna kuna.

čitam...
Loading...