POVRATAK U PUNOM OPSEGU

Bolnički sustav od danas počinje s radom u potpunosti, evo koja pravila i protokole svi moraju poštivati

Posjeti su iznimno dopušteni samo ako je došlo do smrtnog ishoda ili ako je to nužno (primjer su majke i djeca).

08:34h
0
Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek // Foto: Mario Kos
Foto: Mario Kos

Bolnički sustav od danas počinje s radom u punom opsegu, nakon više od mjesec dana pauze kada su se obrađivali samo hitni pacijenti i oni sa sumnjom na zarazu koronavirusom.

Bolnice su od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo dobile detaljne upute za rad napisane na deset stranica, koje uključuju postupanje s pacijentima, organizaciju rada osoblja, smještaj i komunikaciju s pacijentima, pa i iznimno posjete bolničkim pacijentima.

Zaposlenici zdravstvenih ustanova morat će prolaziti trijažu pri svakom dolasku na posao: mjerit će im se temperatura, provjeravati imaju li kakve simptome korone ili jesu li bili u doticaju sa zaraženima, a preporučuje se punktove za trijažu urediti na vanjskim prostorima.

Osobe starije od 60 godina i one koje boluju od kroničnih bolesti trebalo bi što manje izlagati riziku, nužno je uzeti u obzir i raspoloživost javnog prijevoza, rad vrtića i škola te korištenje godišnjih odmora. Zaposlenike treba upozoriti na pridržavanje mjera i izvan radnog mjesta.

Bolnice će morati definirati protokole u slučaju zaraze, radit će se u timovima koji će se izmjenjivati svakih sedam do 14 dana, a primat će se manji broj pacijenata u različitim vremenskim intervalima kako bi se poštivala distanca.

Može se organizirati i rad u dvije smjene subotom i nedjeljom kako bi se odradili pacijenti koji su prvi na redu – za izvanbolničke pacijente radit će se u drugoj smjeni i vikendom, povećat će se broj pacijenata u dnevnoj bolnici zbog manjeg broja pacijenata u sobama, a kronični pacijenti koji su stabilno, dobro reagiraju na terapiju i prema procjeni izabranog doktora nije im potreban specijalistički pregled mogu za konzultacije specijalista koristiti A5 uputnice bez fizičkog odlaska u bolnicu.

Kretanje osoblja i pacijenata po odjelima treba svesti na najmanju moguću mjeru, samo ako je hitno. Ako se sumnja da je pacijent zaražen koronom, mora nositi kiruršku masku, a osoblje cijelu opremu. Pultovi za prijem pacijenata moraju imati pregradu, a u slučaju sumnje na zarazu u bolnici, premještaj i prijevoz pacijenata treba osigurati samo u krajnjoj nuždi, direktno od odjela do odjela ili bolnice, bez zadržavanja u čekaonicama.

Posjeti su iznimno dopušteni samo ako je došlo do smrtnog ishoda ili ako je to nužno (primjer su majke i djeca).

Liste čekanja moraju se evaluirati te se mora odrediti prioritete prema hitnosti, uz jačanje suradnje između primarne zdravstvene zaštite i bolnica. Za evaluaciju listi čekanja potrebno je utvrditi stanje pacijenta i koristiti A5 uputnice ako je potreban savjet specijalista. Komunikacija s pacijentima treba biti na daljinu telefonom, SMS-ovima i e-mailovima, a naručivanje će početi odmah nakon uspostave nove organizacije rada.

Prijem pacijenata treba se odvijati prema protokolima same bolnice uz trijažu. Preporučuje se uzeti epidemiološku anamnezu, osobito kod postupaka kada se može širiti aerosol. Pacijenti moraju sjediti u čekaonici na dva metra razmaka, poštivati točno naručeno vrijeme, nositi maske, a po mogućnosti čekati i izvan bolnice. Svaka bolnica mora napraviti tjednu procjenu količine zaštitne opreme.