''Kad je sve izgubljeno, ostaje budućnost'' - C. Nevell Bovee

Budućnost borbe protiv raka

Iako statistički podaci nedvojbeno ukazuju na porast oboljelih, činjenica je da je i broj izliječenih sve veći, tako da se s pravom može govoriti da rak sve više postaje kronična bolest.

16:00h
0
drazen-sacer

Na kraju smo studenog – mjeseca borbe protiv raka, što je i razlog da se ponovno vraćamo ovoj prevažnoj temi. Nažalost, najave onkologa bile su točne, jer doista živimo u vrijeme prave epidemije raka. Procjenjuje se da godišnje u svijetu oboli više od 15 milijuna ljudi. Ova zastrašujuća brojka, dovoljan je razlog da se sa zdravstveno-odgojnim radom, kojemu je cilj sprječavanje pojave raka, započne što ranije, što je primarno poslanje Lige protiv raka.


Kako je svatko od nas najvažniji i najodgovorniji u samozaštiti svog zdravlja, a time i obitelji i društva u cjelini, potrebno je mlade generacije upoznati sa značajem prevencije i ranog otkrivanja raka. Upravo na mladima naša županijska Liga protiv raka temelji svoje djelovanje, ukazujući na veliku važnost onkološkog opreza u najranijoj dobi.

Ljudski životni vijek sve je duži, ali je time duža i izloženost utjecaju brojnih kancerogenih čimbenika. Na tom bi planu, svatko u granicama mogućeg, trebao učiniti odmak od svih rizičnih faktora za nastanak raka.

Izuzetno je važno znati, da se gotovo svaki rak može izliječiti, ako se otkrije na vrijeme. Stoga ponovno naglašavamo da su u borbi protiv raka prevencija i rano otkrivanje daleko najvažniji. Zato je neprocjenjiva uloga preventivnih programa ranog otkrivanja raka. Značaj i učinkovitost prevencije, najbolje pokazuju primjeri cijepljenja protiv humanog papiloma virusa (HPV) djevojčica i dječaka u 8. razredu osnovne škole i redoviti odlazak žena na ginekološke preglede i PAPA test, što isključuje mogućnost obolijevanja od ove vrste raka. Nažalost, procijepljenost djevojčica i dječaka kod nas je još uvijek bezrazložno niska.

U Hrvatskoj se već duži niz godina provode tri nacionalna programa za rano otkrivanje raka i to raka dojke, vrata maternice i debelog crijeva. Nažalost i na tom planu odziv stanovništva nije zadovoljavajući, što dovoljno govori o našoj neodgovornosti i neupućenosti, znajući o kakvoj se opasnosti za zdravlje radi, kada je rak u pitanju. Podsjetiti ćemo da je samo u našoj županiji u prošloj godini 424 bolesnika umrlo od posljedica raka različitih lokalizacija: pluća, debelo crijevo, dojka, prostata, gušterača itd.

Već sredinom prošlog stoljeća shvatilo se je, da je rak bolest s kojom se medicina ne može nositi sama, već je potrebna pomoć šire društvene zajednice. Tako je i u Hrvatskoj već 1966. godine osnovana Hrvatska liga protiv raka, a naša županijska Liga jedna je od najaktivnijih u državi

Iako statistički podaci nedvojbeno ukazuju na porast oboljelih, činjenica je da je i broj izliječenih sve veći, tako da se s pravom može govoriti da rak sve više postaje kronična bolest.

Unatoč zabrinjavajućih brojki o broju novooboljelih, na ishod borbe protiv raka gledamo optimistički. Dijagnostika malignih bolesti sve više napreduje, a mogućnosti liječenja sve su veće, a nadamo se da će zaživjeti i mnoge preventivne mjere, kao i odziv na nacionalne programe ranog otkrivanja raka. Treba dati priznanje vrlo angažiranim članicama/ovima Lige protiv raka, kojima ne nedostaje volje i entuzijazma u borbi protiv raka. Svatko od nas, osim što će brinuti o svom zdravlju može prema svojim mogućnostima dati svoj prilog na na žiro račun Lige:

Liga Koprivničko-križevaččke županije, IBAN: HR 2223860021100510561

Piše: dr. Dražen Sačer, fizijatar
ORDINACIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU, REHABILITACIJU I REUMATSKE BOLESTI
E-mail:drazem.sacer1@kc.t-com.hr
TEL. 048 625 033

čitam...