SOCIJALNI KAPITAL

Crveni križ i Grad Križevci dobili 75 tisuća kuna za projekt kojim se želi potaknuti poduzetnički duh mladih i osigurati njihov ostanak

Projekt će se financirati iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2019. godinu, kažu iz Grada Križevaca.

12:37h
0
Ilustracija // Pixabay

Mladi kao socijalni kapital naziv je projekta za koji su križevački Crveni križ i Grad Križevci od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dobili 75 tisuća kuna.

Aktivnost ovoga tipa, usmjerena na poticanje poduzetničkog duha kod mladih, prvi se put provodi u lokalnoj zajednici. Cilj projekta jest ojačati kapacitete Crvenog križa u radu s mladima, promovirati volonterstvo, razvoj novih programa i ostanak mladih u Križevcima, promicati poduzetništvo, poticati preuzimanje uloge aktivnog građanina i podignuti informiranost mladih o pravima i mogućnostima na višu razinu.

Navedeno će se pokušati ostvariti edukacijama, radionicama, okruglim stolovima, radijskim emisijama, kao i posjetom socijalnom poduzeću Hedona te Udruzi za mlade Alfa Albona u Labinu.

– Projekt će se financirati iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i
Državnog proračuna za 2019. godinu – kažu iz Grada Križevaca.