primarna zdravstvena zaštita

Darija Kuruc Poje, Vesna Mađarić, Vlatka Janeš Poje i Ana Posavec Andrić raspravljale o primjeni antimikrobnih lijekova

Cilj je upozoriti na štetnost koju uzrokuje prekomjerno korištenje antibiotika i prenijeti poruke o njihovoj racionalnoj potrošnji.

10:30h
0
Foto: Koprivničko-križevačka županija

Darija Kuruc Poje iz Bolničke ljekarne i Vesna Mađarić s Odjela infektologije Opće bolnice dr. Tomislav Bardek Koprivnica te Vlatka Janeš Poje iz Službe za mikrobiologiju županijskog Zavoda za javno zdravstvo osmislile su projekt Upravljanje primjenom antimikrobnih lijekova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Koprivničko-križevačkoj županiji.

U njegovu sklopu protekli petak održana je panel rasprava koja je odgovorila na pitanja i nedoumice kod propisivanja antibiotika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti s ciljem odgovornog uključivanja i samih građana naše županije u donošenju odluke o (ne)propisivanju antibiotika ako za to nisu ispunjeni uvjeti. Cilj je upozoriti na štetnost koju uzrokuje prekomjerno korištenje antibiotika i prenijeti poruke o njihovoj racionalnoj upotrebi.

Raspravu u kojoj je sudjelovala i liječnica primarne zdravstvene zaštite Ana Posavec Andrić možete pogledati ovdje.