Aglomeracija đurđevačkog područja

Desetak tisuća stanovnika priključit će se na novu vodoopskrbnu i kanalizacijsku mrežu tešku 250 milijuna kuna

Više od 60 posto odnosi se na odvodnju i pročišćavanje, više je od 70 kilometara kanalizacijske mreže te će više od 11.000 stanovnika biti priključeno na novi sustav odvodnje. Na nju otpada 150-ak milijuna kuna, dok oko 45 milijuna odlazi na vodoopskrbu što uključuje 10.000 stanovnika odnosno 3000 priključaka.

14:30h
0
Aglomeracija đurđevačkog područja // Foto: Matija Gudlin

Danas je u Đurđevcu prezentirana priprema projektnog prijedloga investicije sa ciljem cjelovitog rješavanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete.

Projekt je u većinskom dijelu financiran iz EU Kohezijskog fonda te se, nakon stavljanja potpisa na prvotni ugovor o bespovratnim sredstvima s krajem 2014. godine, napokon privodi kraju. Konkretno, rok završetka je 30. lipnja.

Direktor Komunalija Tomislav Kolarić uputio nas je kako je prvotna vrijednost ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava bila 5,76 milijuna kuna s 85-postotnim udjelom EU fonda te 15-postotnim udjelom Komunalija s partnerima JLS-ima.

– Komunalije su sa 605.430 kuna sufinancirane iz Fonda za regionalni razvoj, a gotovo 260.000 kuna iz Koprivničko-križevačke županije. Studija izvodivosti pokazala je da je moguće proširiti opseg projekta pa uz dodatke ugovoru, sveukupna vrijednost projekta iznosi gotovo 6,3 milijuna kuna – informira Kolarić.

Boža Kovač pričala je o brojkama // Foto: Matija Gudlin

Iz Kohezijskog Fonda dosad je uspješno povučeno gotovo milijun manje od raspoloživog iznosa, a od Županije se očekuje daljnje praćenje projekta s još 420-ak tisuća kuna. Nakon što EU prestane pratiti projekt, Hrvatske vode u 85-postotnom iznosu sufinanciraju nastavak investicije s 1,2 milijuna kuna. Komunalije su do kraja projekta obvezane s još 240-ak tisuća kuna.

Izrađeni su Studija izvodivosti s analizom troškova i koristi, idejni projekti uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Ferdinandovac te njihove dogradnje za Virje i Podravske Sesvete.

Glavni projekti podrazumijevaju dogradnju đurđevačke kanalizacije dužine 2,5 kilometra, fekalne kanalizacije Budrovca i Čepelovca dužine 10 kilometara, Kloštra Podravskog, Budančevice i Prugovca od 29 kilometara, Šemovaca i Hampovice od 13,6 kilometara, Delova 4,4 kilometra, Ferdinandovca 6,8 kilometara, dogradnje kanalizacije u Novigradu Podravskom od 1,5 kilometar, tlačni cjevovod fekalne kanalizacije Novigrad Podravski-Virje s retencijskim bezenom dug tri kilometra te izgradnju dijelova vodoopskrbnog sustava “Đurđevac” sa svrhom optimalizacije tlakova dugog devet kilometara.

– Radi se o otprilike ukupno 80 kilometara vodovoda i kanalizacije te oko 6.780 priključaka. Financijska vrijednost budućeg projekta za izgradnju vodnokomunalne infrastrukture oko 250 milijuna kuna te očekujemo da ćemo najkasnje do kraja 2017. predati aplikacijski paket kad se, nakon prihvaćanja, očekuje potpisivanje novog ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava pa bismo sredinom 2018. godine krenuli u gradnju navedenih dionica – najavio je Kolarić dok je voditelj projektnog tima Rajko Šimecki detaljno objasnio infrastrukturu pojedinačno za svaku jedinicu lokalne samouprave.

Foto: Matija Gudlin

– Za projekte kanalizacije i vodovoda predane su građevinske dozvole, u tijeku su neka usklađenja i rješavanje imovinskih odnosa, ali je cijeli projekt s tehničkog projekta praktički završen. Samo je potrebno ishoditi još neke dokumente i formalnosti. Projekt smo dogurali gotovo do kraja – uputio nas je Šimecki.

Josip Juras iz Hrvatskih voda pojasnio je kako je završena prva faza projekta, nakon čega slijedi pilot projekt financiranja iz EU fondova, potom natječaj za izgradnju infrastrukture te za kraj realizacija projekta i izvođenje radova.

Voditeljica financija Boža Kovač ispričala je o troškovima, investicijama i izvorima financiranja.

– Više od 60 posto odnosi se na odvodnju i pročišćavanje, više je od 70 kilometara kanalizacijske mreže te će više od 11.000 stanovnika biti priključeno na novi sustav odvodnje. Na nju otpada 150-ak milijuna kuna, dok oko 45 milijuna odlazi na vodoopskrbu što uključuje 10.000 stanovnika odnosno 3000 priključaka. U ukupne troškove još ulaze i održavanje sustava te ostali investicijski troškovi – iznijela je brojke B. Kovač.

Rajko Šimecki detaljno je razložio infrastrukturu // Foto: Matija Gudlin

Marijan Štimac uime Županije rekao je kako smo danas došli 60 posto priključaka na vodoopskrbu i ispod 50 posto u odvodnji, ali nije u potpunosti zadovoljan.

– Dičimo se bogatstvom izvora vode, ali ju ne koristimo kao zdravstveno ispravnu iz javnog sustava, ali između ostalog nismo uspostavili cjeloviti sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, čime zagađujemo zdravu rijeku Drave. Međutim, zahvaljujući Kohezijskom fondu EU-a to se sada mijenja – objasnio je Štimac.

Rekao je kako je cilj projekta dostići razinu priključenosti stanovništva županije na vodoopskrbu od 95 posto, gdje će napokon piti zdravstveno ispravnu pitku vodu. Također, istaknuo je kako će jedini indikator uspješnosti projekta biti koliko će se ljudi uistinu priključiti na sustav.

Gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči objasnio je od kolike je projekt važnosti za Đurđevac i okolicu.

– Nije bitna samo aglomeracija, nego i radovi koji će se odvijati kroz duži vremenski period. U takvim razdobljima cijelo područje živne i lokalne firme imaju posla te je to veliki napredak u području gospodarstva – zaključne su riječi đurđevačkog gradonačelnika.

Hrvoje Janči i Tomislav Kolarić // Foto: Matija Gudlin

čitam...