Seminar Organizacijskog dizajna

Direktore, vlasnike i menadžere Fran Mikulčić će podučiti kako strukturirati i kontrolirati organizaciju

Kako balansirati između koncepata kratkoročnih rezultata i dugoročnog planiranja, međusobne konkurencije i kooperacije, centralnog donošenja odluka i decentralizacije, birokracije i poduzetničke energije, poštovanja rutine i eksperimentiranja, efikasnosti i inovacije.

14:27h
0
U inkubatoru se sprema seminar za šefove // Foto: inkubator.info

U prostoru koprivničkog Poduzetničkog inkubatora na Dravskoj ulici, idući će se četvrtak održati seminar na temu Organizacijskog dizajna čiji će predavač biti Fran Mikuličić, profesionalac s MBA obrazovanjem sa Sveučilišta Vanderbilt, specijaliziran u područjima implementacije strategije i organizacijske i ljudske učinkovitosti.

Seminar je namijenjen vlasnicima poduzeća, izvršnim direktorima i menadžerima poduzeća, članovima uprava, direktorima većih organizacijskih jedinica, a osobito hrvatskim profesionalcima. Sve sa ciljem da se upoznaju s temeljnim znanjima iz organizacijskog dizajna kako bi mogli odgovoriti na sve izazove i prilike na tržištu.

Organizacijski dizajn je put kako dobre ljude staviti u dobar sustav. Kao proces upravljanja kompleksnostima, konfliktima i kompromisima organizacijski dizajn bavi se pitanjima kako strukturirati organizaciju, kako ju kontrolirati, koliko koga i čega gdje, što bi moglo poći po dobru, što će poći po zlu, te kako se igra odvija u sljedećim koracima. Kako balansirati između koncepata kratkoročnih rezultata i dugoročnog planiranja, međusobne konkurencije i kooperacije, centralnog donošenja odluka i decentralizacije, birokracije i poduzetničke energije, poštovanja rutine i eksperimentiranja, efikasnosti i inovacije.

Seminar je zamišljen kao interaktivno predavanje u kojem će se tijekom izlaganja odgovarati na pitanja sudionika.

Sudjelovanje na seminaru je besplatno za članove HUP-a,
a za nečlanove iznosi 250 kuna. Ispunjenu prijavnicu morate poslati e-mailom na hup-varazdin@hup.hr . Više o seminaru potražite na stranici.