Dokumentarni filmovi Gorana Šafareka u programima filmskih festivala

08:00h
0
Goran Šafarek // foto: Ivan Brkić

Sva tri dokumentarna filma koprivničkog biologa Gorana Šafareka koje je snimio u suradnji s Hrvatskom televizijom,  uvrštena su u programe čak tri međunarodna festivala. Više je rekao sam Goran Šafarek:

„Jedan je od prošle godine, „Tajna šarene evolucije“ i dva nova iz Azije – to je „Povratak zelenog raja“ i „Džungla u oceanu“. Znači, prvo je bio Međunarodni televizijski festival u Baru, a sad dva zadnja nova su nešto bliže, znači u Beogradu i u Sarajevu. Radi se zapravo o pravim filmskim festivalima dok je ovaj prvi bio televizijski.“

Film „Povratak zelenog raja“ uvršten je u finale i čeka nagradu filmskog festivala „Green Screen Fest“ u Beogradu, a „Tajna šarene evolucije“ uvršten je u program međunarodnog festivala turističkog i ekološkog filma „Jahorinafest“ u susjednoj BiH.

{denvideo http://www.radio-drava.hr/drava/mp3/%C5%A0AFAREKOVI_FILMOVI_NA_FESTIVALU.mp3}

Izvor: Radio Drava