Dr.Devčić najavio ponovno otvaranje hitne ambulante u Koprivnici

08:51h
0
Dr.Devčić najavio je i veću otvorenost prema medijima

Imenovanje doktora Mate Devčića ravnateljem županijskoga Zavoda za hitnu medicinu uvodi niz novosti u rad ustanove s 85 zaposlenika, a jedna od njih bit će veća otvorenost službe prema javnosti, najavio je novi ravnatelj na prvom od budućih redovitih susreta s novinarima.

– Tako će, dok ja obnašam ovu funkciju, konferencije za tisak i za medije biti u zavodu jedanput mjesečno – kazao je.

Novinari će svake prve srijede u mjesecu moći doznati novosti, planove i kako je Devčić obećao, sve što će ih zanimati iz rada Zavoda, a podijelio je i broj na koji će se javljati, te obrazložio:
– U našem radu postoji niz situacija koje mogu biti od javnog interesa, situacije ugroze zdravlja građana na bilo koji način, pogotovo ako se radi o više ozlijeđenih, onda će naravno za medije biti interesantno doznati relevantne podatke – kazao je Devčić.

Kao ravnatelj, dr. Devčić će se posvetiti dovršenju ustroja Zavoda, koji je još uvijek u prvoj godini postojanja, te brizi da ostane popunjen kadrovima kao što je sada, a s materijalne strane, pogotovo vozilima, da slijedi potrebe službe. Što se prostornih uvjeta tiče, ocijenio je da će najveća ulaganja trebati u ispostavi u Đurđevcu, a u Koprivnici će u idućih godinu dana ponovno proraditi ambulanta za hitnu medicinu.

– Gašenje ambulante za hitnu medicinu u Koprivnici je dovelo do toga da je bolnički sustav preopterećen, tamo se događa da dnevno imaju 80-100 pacijenata i upitno je koliko ta obrada njima pruža realnu sliku o stanju koje se događa pacijentu – pojasnio je Devčić.

Ambulanta hitne u Koprivnici bit će uz najmanja moguća ulaganja uređena u sjedištu Zavoda, a neće tražiti ni novo zapošljavanje, rekao je dr. Devčić.