Odluka

Đurđevac će izgraditi kompostanu za svoje potrebe i tako postati mali zeleni grad

Napravljena je prijava da biološki otpad može biti samo s područja grada Đurđevca.

10:04h
0
Foto: Grad Đurđevac

Na 31. sjednici Gradskog vijeća Grada Đurđevca vijećnici su donijeli odluku o pravu građenja u korist trgovačkog društva Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.

Obrazloženje je dao gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuvši kako su mogući prijavitelji za kompostanu komunalne tvrtke, a ne jedinice lokalne samouprave.

– Komunalna tvrtka mora imati upisano pravo građenja na predmetnu česticu koja se nalazi u vlasništvu Grada. Jasna je namjena i što se smije graditi. Pravo građenja se osniva bez naknade u trajanju od 35 godina.

Natječajem je definirano da se završno izvješće za projekt podnosi nakon 30 godina od pokretanja aktivnosti. Računamo da će nam pet godina biti dovoljno za obradu natječaja i gradnju kompostane koja je predviđena s kapacitetom od 4000 tona godišnje. To je količina biološkog materijala koji se nalazi u miješanom komunalnom otpadu građana s područja Đurđevca i koja se s površinama nalazi na području grada. Planiramo na adekvatan način zbrinjavati biološki otpad.

Predviđeno je da se samo s područja Grada zbrinjava biološki otpad i postrojenje zaokružuje priču odlagališta, reciklažnog dvorišta i prijavljenog projekta spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i nabavke komunalnih vozila te projekta sortirnice.

S realizacijom ovih projekata imat ćemo zaokruženu i samodostatnu priču i napravit ćemo veliki iskorak u gospodarenju otpadom. Napravljena je prijava da biološki otpad može biti samo  s područja grada Đurđevca. Bit ćemo mali zeleni europski grad – rekao je gradonačelnik Janči.

 

čitam...