gradsko vijeće

Đurđevac novčano potiče OPG-ove na uvođenje turističke i ugostiteljske ponude te gradnju bazena: Pravimo razliku, želimo da se OPG-ovi udružuju u radu

Također, donesena je odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Grada Đurđevca, a njome se utvrđuje visina paušalnog poreza po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu te po smještanoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj, koji se nalaze na području Grada Đurđevca, a iznosit će 150 kuna.

18:11h
0
Foto: Jurica Karan

Na prvom ovogodišnjem Gradskom vijeću doneseno je niz odluka kojima se nastoji podići Grad i uvjete u njemu na višu razinu. Kao što je gradonačelnik Janči najavio prije koji dan, Grad Đurđevac pružit će potporu OPG-ovima koji će uvesti turističku i ugostiteljsku ponudu u svoju djelatnost.


Visina potpore svakom OPG-u nakon registriranja turističke i/ili ugostiteljske djelatnosti iznosit će 1000 kuna i to za potrebe provedbe marketinških aktivnosti. Također, na kraju godine Grad će OPG-ovima isplatiti 10 kuna po ostvarenom noćenju (za koje je plaćena boravišna pristojba) na kraju godine.

Nadalje, pomagat će se sa 2000 kuna po svakom novoregistriranom krevetu godišnje. Oni koji se odluče otvoriti ugostiteljske i smještajne kapacitete na svom OPG-u dobit će 7000 kuna. Grad Đurđevac plaćat će i doprinose zaposlenim osobama u OPG-u, a maksimalni iznos potpore iznosi 600 kuna mjesečno.

– Intencija je financirati doprinose onima koji se planiraju turizmom i ugostiteljstvo i one koji će se tamo zaposliti i okušati u tim vodama. Ovo je mjera za koju očekujemo da će napraviti razliku. Svi oni koji imaju već sređene kapacitete mogu se registrirati i staviti se u funkciju – kazao je Hrvoje Janči.

Također, Gradsko vijeće odlučilo je potaknuti OPG-ove na izgradnju bazena, kupelji, teretana i adrenalinske ponude u svrhu dodatka turističke i ugostiteljske ponude.

Želimo postići da se OPG-ovi udružuju, pogotovo susjedni i da zajednički rade i stavljaju nove sadržaje u funkciju. Kroz ove mjere želimo ponuditi novo rješenje koje dosad nismo imali, a omogućit će bolju koristivost sadržaja – rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

Foto: Jurica Karan

Komentar je dao i Željko Lacković.

– Smatram da ova mjera, kao i prethodna, dodatak za smještajne kapacitete, ide na tragu razvoja turizma. Vidjeli smo da odjeli razvoja turizma imaju svoje zakonitosti i nadam se da će se one prelijevati na nas. Imamo 2000 klijeti, 1000 ih ima asfaltirani prilaz i siguran priključak na električnu energiju te pogodnost od 2 tisuće kuna pomoći za jedan krevet. Nema turizma bez hrane, a upravo je zato ova mjera usmjerena prema OPG-ovima koji svoje proizvode mogu prodavati na svom pragu bez izdavanja računa. S druge strane, turizam u Istri dizali su ljudi koji su došli tamo živjeti, a onda su uključivali ljude koji su tamo živjeli, imali smještajne kapacitete, ali nisu imali vremena baviti se time. Nadamo se da će ovo biti zamah ekonomskom bavljenju turizmom u Gradu – rekao je predsjednik Gradskog vijeća.

Visina godišnje potpore po pojedinom zahtjevu iznosi 50% vrijednosti investicije do maksimalno:

  • 20.000,00 kuna ako je prijavitelj jedan OPG
  • 30.000,00 kuna ako su prijavitelji dva OPG-a
  • 40.000,00 kuna ako su prijavitelji tri i više OPG-ova
Foto: Jurica Karan

Također, donesena je odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Grada Đurđevca, a njome se utvrđuje visina paušalnog poreza po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu te po smještanoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj, koji se nalaze na području Grada Đurđevca, a iznosit će 150 kuna.

Odluke su donesene jednoglasno.

Foto: Jurica Karan
Foto: Jurica Karan

čitam...