ČEKAJU SE REZULTATI PROJEKTA

Đurđevac planira nabaviti dva nova specijalizirana komunalna vozila s pripadajućom nadogradnjom

Povećanjem odvajanja otpada došlo je i do povećanja posla na reciklažnom dvorištu. Sav odvojeni otpad koji se prikupi od građana još se dodatno sortira u našem reciklažnom dvorištu.

15:08h
0
Foto: Grad Đurđevac

Komunalne usluge Đurđevac u suradnji s Gradom Đurđevcom jučer su među prvima prijavile projekt nabave komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada na raspisani javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Projekt je prijavljen u prvim minutama raspisa natječaja te je zaprimljen pod rednim brojem 6, a njime se planiraju nabaviti dva nova specijalizirana vozila s pripadajućom nadogradnjom, namijenjena za prikupljanje i prijevoz odvojeno sakupljenog komunalnog otpada na području grada Đurđevca.

Također, u sklopu projekta će se provesti aktivnosti kojima će se postići povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju, ponovnoj uporabi otpada te o održivom gospodarenju otpadom, kroz izradu, tisak i distribuciju letaka i brošura.

Trenutno je situacija takva da se odvojeni otpad skuplja s pretežito zastarjelim vozilima za čije su daljnje korištenje potrebna značajna dodatna ulaganja u redovno održavanje. Stoga je cilj kroz projekt nabaviti dva nova, energetski učinkovita vozila, koja će odjednom moći sakupljati dvije vrste odvojeno prikupljenog otpada čime bi se omogućio ekonomski i ekološki prihvatljivije prikupljanje otpada.

– Zadovoljni smo rezultatima koje imamo u posljednje dvije godine jer je napredak u recikliranju očit. Količine su u stalnom porastu tako da u ovoj godini očekujemo još više odvojenog otpada. Odlagalište se u ovoj situaciji i sporije puni jer stiže manje količina komunalnog otpada. S obzirom na očekivano značajno povećanje odvojeno prikupljenog otpada, pokazalo se potrebnim nabaviti dodatna vozila koja će taj otpad prikupljati. Kod nas sve veći broj građana prijavljuje svoje prebivalište u brdskom području tj. vinogradima, gdje postojeća vozila za odvoz ne mogu pristupiti, a nova vozila će lakše doći i do njih – naglasio je gradonačelnik Hrvoje Janči.

Povećanjem odvajanja otpada došlo je i do povećanja posla na reciklažnom dvorištu. Sav odvojeni otpad koji se prikupi od građana još se dodatno sortira u našem reciklažnom dvorištu.

– Važnost očuvanja okoliša i odvajanje otpada očito su ušli u naviku većini građana, a to možemo zahvaliti i projektima čiji je cilj ukazati građanima na važnosti gospodarenja otpadom koje provode Komunalne usluge Đurđevac u suradnji s Gradom Đurđevcom. Izrađeni su i projekti kompostane te sortirnice koje planiramo prijaviti na natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – rekao je gradonačelnik.