gradsko vijeće

Đurđevac refinancirao stare kredite zbog puno povoljnije kamate, podigli i kratkoročni kredit za EU projekte

11:55h
0
Foto: Jurica Karan

Đurđevački gradski vijećnici podržali su jučer repogramiranje gradskih kredita. Kako je rekao gradonačelnik, radi se o refinanciranju kredita zbog osiguranih povoljnijih uvjeta. Ne diraju se rok ni iznos kredita, već samo kamatna stopa.

Na dosadašnji kratkoročni, tzv. revolving kredit s kamatom od 0,99 posto u Gradu su uspjeli dobiti kamatu od 0,89 posto.

– Grad trenutno ne koristi revolving kredit i on se koristi prema potrebi za predfinacniranje EU projekata. Znamo da mi funkcioniramo metodom plaćanja, odnosno nešto platimo, a onda potražujemo povrat sredstava od EU – podsjetio je gradonačelnik Hrvoje Janči na praksu koja se primjenjuje kod europskih potpomognutih projekata.

Razgovaralo se i o refinanciranu dva dugoročna kredita. Gradu Đurđevcu omogućeno je da se može mijenjati kamata na zaduženje.

– Dosad smo imali kamate od 3,61 posto i 2,59 posto što su nekad bile dobre kamate. Danas smo dobili ponudu za 0,99 posto kamate. Dakle, ne mijenjaju se iznosi i ne mijenja se rok otplate. Planirana ušteda na razlici u kamati je nešto više od 513 tisuća kuna do kraja otplate kredita.

Ono što je za istaknuti da je Grad u ovoj godini zatvorio dva dugoročna kredita iz 2011. i 2014. Na taj način smo napravili pripremu za novo razdoblje i stabilno dočekujemo novo programsko razdoblje – kazao je gradonačelnik.

GRAD ĐURĐEVAC – Stanje računa na dan 17. rujan 2020. godine – 4 milijuna 400 tisuća kuna

Također, istaknuto je kako Grad ne stvara nove financijske obaveze, a sada su na zaduženi na 12 posto od izvornih prihoda. Dopušteno je biti zadužen do 20 posto izvornih prihoda.

Vijećnici su većinski podržali kratkoročno zaduženje i kreditno zaduživanje, odnosno promjenu kamate.

Foto: Jurica Karan
Foto: Jurica Karan

čitam...