Hrvoje Petrić predstavio Hrvatsku u Japanu na međunarodnoj konferenciji povijesnih geografa i ekohistoričara

15:40h
0

090926-petric-mU rujnu 2009. dr. sc. Hrvoje Petrić bio je na studijskom putovanju u Japanu. Povod za odlazak u Japan bio je poziv na 14th International Conference of Historical Geographers, koji se održavao na sveučilištu u Kyotu. Riječ je o okupljanju povijesnih geografa i ekohistoričara iz cijeloga svijeta koje se održava svake četiri godine. Hrvoja Petrića je zapala čast predstavljati Hrvatsku. Na konferenciji je održao referat „Fluvial-Aeolian Sands in South-East Europe (Case Study: Fluvial-Aeolian Sands in Croatia)” u kojem je predstavio vlastita višegodišnja istraživanja ekohistorije Đurđevačkih pijesaka. Odgovarao je na brojna pitanja vezana uz fenomen Đurđevačkih pijesaka, te je oko teme povedena i obilnija rasprava, što pokazuje znatan interes za hrvatske povijesnogeografske i ekohistorijske teme.

Petrić je dio boravka u Japanu iskoristio za proučavanje urbanog i ruralnog pejzaža te je osim Kyota posjetio prvu japansku prijestolnicu Naru, Kanazawu, Toyamu, Shirakawa-Go, Takayamu i Nagoyu te brojna ruralna područja na sjeveru središnjeg dijela otoka Honshua. Posebno su ga zanimale utvrde koje su bile građene u 16. i 17. stoljeću pa je došao do zaključka o tome kako proces stvaranja japanskih fortifikacija vremenski podudaran sa gradnjom utvrda Vojne krajine u Hrvatskoj. O svojim iskustvima je razgovarao sa grupom japanskih sveučilišnih profesora koji se zanimaju za hrvatsku Vojnu krajinu, predvođenih sa prof. dr. sc. Iasom Koshimurom, dekanom na tokijskom sveučilištu Zakei. Po dolasku u Tokijo, Petrić je na Sveučilištu Meji Gakuin Tokyo održao predavanje „The Slavonian military frontier in the 17th century” u kojem je predstavio povijest Koprivnice, Križevaca i Đurđevca u 17. stoljeću.