Smještaj i Restorani

11:07h
0
Smještaj Restorani

Prenoćište “Suncano selo”
Jagnjedovec 116
Koprivnica
048/864-293
048/623-750
098/466-050
info@suncanoselo.com
www.suncanoselo.com

Hotel Podravina
Hrvatske državnosti 9
tel. 048/ 621-025, 621-026, 621-178
fax: 048/ 621-178
e-mail: prodaja@hotel-podravina.hr
www.hotel-podravina.hr

Hotel Bijela kuća
tel. 048/ 240-320
fax. 048/ 240-321
e-mail: prodaja@hotel-podravina.hr
www.hotel-podravina.hr

Zajednički ugostiteljski obrt i usluge
“Zlatan i Marinela”
Varaždinska 177a Koprivnica
tel: 048/665-129

Apartmani Marbis
Taraščice 15, Koprivnica
tel: 048/622-183

Tara – seljačko domaćinstvo
Teofila Hana 8, Koprivnica
048/634-091

Pivnica Kraluš
Zrinski trg 7
tel: 048/622-302

Pansion Tara
Teofila Hana 8
tel: 048/ 634-091
seoski turizam

Restoran Podravska klet
Starigrad bb
tel: 048/ 634-069

Šumski dom Črna Gora
Crnogorska 97
tel:048/ 631-058

Restoran Klas
Križevačka 64
tel: 048/ 671-500

Pizzeria Kalimero
Starogradska 306
tel: 048/ 634-892

Gostionica Močilska klet
Varaždinska 177a
tel: 048/ 865-129