zadržavanje mladih

Ferdinandovac i dalje pomaže mladima s do 30 tisuća kuna kod kupnje nekretnine na području općine

Kad je u pitanju rekonstrukcija, dogradnja i/ili nadogradnja, onda Općina zdvaja 50 posto troškova ili najviše 20 tisuća kuna.

14:00h
0
Foto: Ivan Balija
Foto: Ivan Balija

Treću godinu zaredom općina Ferdinandovac mladim obiteljima pomaže kod kupnje nove nekretnine ili kod adaptacije postojeće, sve kako bi zadržali mlade obitelji na području općine. Kao i prošlih godina, Općina će obitelji koja kupi svoju prvu nekretninu u Ferdinandovcu ‘vratiti’ 30 posto kupoprodajne cijene, odnosno najviše 30 tisuća kuna. Isto kao i prošlih godina.

Kad je u pitanju rekonstrukcija, dogradnja i/ili nadogradnja, onda Općina izdvaja 50 posto troškova ili najviše 20 tisuća kuna.

Jedan od kriterija Općine jest da barem jedna osoba u paru mora biti mlađa od 40 godina kako bi se mogli javiti na ove mjere. Isto tako, važno je da osoba koja podnosi zahtjev nema drugih nekretnina na svoje ime, tj. nova nekretnina u Ferdinandovcu mora biti prva toj osobi.

Na javni poziv za korištenje mjera iz ovog Programa može se javiti mlada obitelj/mlada osoba koja kumulativno ispunjava slijedede uvjete:

1. da najmanje jedan od bračnih/izvanbračnih drugova nije navršio više od 40 godina života u godini podnošenja zahtjeva za sufinanciranje,
2. da je najmanje jedan od bračnih/izvanbračnih drugova državljanin RH s prebivalištem na području RH,
3. da je nekretnina za koju se podnosi zahtjev za sufinanciranje prva kuda/stan u vlasništvu/ suvlasništvu jednog ili oba bračna/izvanbračna druga te da u trenutku podnošenja zahtjeva bračni/ izvanbračni drugovi nemaju u vlasništvu/suvlasništvu drugu obiteljsku kudu/stan ili drugi objekt pogodan za stanovanje na području Republike Hrvatske,
4. da je najmanje jedan od bračnih/izvanbračnih drugova u radnom odnosu, odnosno da
obavlja samostalnu djelatnost obrta/ s obrtom izjednačenu djelatnost/ slobodno zanimanje/djelatnost poljoprivrede/ djelatnost šumarstva kao svoje jedino i glavno zanimanje te je po toj osnovi obvezno osiguran prema propisima što uređuju obvezna osiguranja,
5. da najmanje jedan od bračnih/izvanbračnih dugova ima minimalno srednju stručnu
spremu,
6. da ni jedan od bračnih/izvanbračnih drugova nije kažnjavan niti se protiv njega vodi
kazneni postupak,
7. da ne postoji dospjelo nepodmireno dugovanje člana mlade obitelji prema Općini
Ferdinandovac

U općinskom proračunu za ovu mjeru spremno je 150 tisuća kuna, a ukoliko će biti potrebno, jednako kao i prijašnjih godina, postoji mogućnost rebalansa proračuna.