istraživanja

FOTO Doktorska konferencija Sveučilišta Sjever okupila stručnjake informacijsko-komunikacijskih znanosti

Doktorska konferencija, koja se održala na sveučilištu, a moguće ju je bilo pratiti i putem interneta, okupila je 39 sažetaka koje su prijavili doktorandi samostalno ili u suradnji sa svojim profesorima, studijskim savjetnicima i mentorima.

09:15h
0
Foto: Sveučilište Sjever

Treća doktorska konferencija za doktorande preddiplomskih sveučilišnih studija područja medija i komunikacije održana je u subotu na Sveučilištu Sjever u Koprivnici. Okupljeni doktorandi s područja informacijsko-komunikacijskih znanosti predstavili su vlastita istraživanja.

Voditeljica Poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Mediji i komunikacija Iva Rosanda Žigo kazala je kako je cilj “stvoriti poticajno ozračje, uvesti polaznike doktorskih studija u svijet znanstveno-istraživačkoga rada i ukazati na korake i etape koji uključuju objavu jednoga rada.”

– To su složeni procesi koji se uče i vježbaju, a ovakva okupljališta imaju zadatak osnaživati doktorande na tom putu. Jednako tako, ona su mjesta susretišta i poticaja znanstvene komunikacije, posredovanja znanja i iznošenja aktualnih tema. Upravo iz tog razloga svake godine pozivamo međunarodno priznate i široj javnosti poznate profesore i istraživače. Ne samo u svrhu prenošenja znanja nego i kao poticaj za još bolje, hrabrije, učinkovitije studiranje i rad na osmišljavanju i pisanju doktorskih disertacija – poručila je.

Predavanja su održali Nenad Prelog i Dejan Jontes s Fakulteta za družbene vede Sveučilišta u Ljubljani na temu Kako su konstruirane i kako razvijane informacijske znanosti u Hrvatskoj te pod nazivom Studying deep mediatization: media repertoires and communicative figurations.

Doktorska konferencija, koja se održala na sveučilištu, a moguće ju je bilo pratiti i putem interneta, okupila je 39 sažetaka koje su prijavili doktorandi samostalno ili u suradnji sa svojim profesorima, studijskim savjetnicima i mentorima.

Foto: Sveučilište Sjever
Foto: Sveučilište Sjever
Foto: Sveučilište Sjever
Foto: Sveučilište Sjever
Foto: Sveučilište Sjever