Rebalans đurđevačkog proračuna

FOTO Hrvoje Janči: Dižemo kredit od šest milijuna kuna, a Grad se bez ikakvih problema može dodatno zaduživati za još toliko

Najveći dio porasta proračuna je devet milijuna koje prenosimo iz prošle godine, a radi se o prijenosu investicija koje su započete u 2016. godini, ali se zbog ritma izvođenja radova nisu održale do kraja prošle godine pa je njihovo izvršenje predviđeno za 2017. godinu, objasnio je gradonačelnik.

11:16h
0
Gradsko vijeće Đurđevac // Foto: Martina Maloča

Na sjednici Gradskog vijeća u Đurđevcu jednoglasno je prihvaćen novi rebalans proračuna, koji se ove godine povećava sa 50,7 milijuna kuna na 67,9 milijuna, odnosno za 17,2 milijuna kuna.


– Najveći dio toga je devet milijuna koje prenosimo iz prošle godine. Zapravo se radi o prijenosu investicija koje su započete u 2016. godini, ali se zbog ritma izvođenja radova nisu održale do kraja prošle godine pa je njihovo izvršenje predviđeno za 2017. godinu – objasnio je gradonačelnik Hrvoje Janči.

Osim toga, dolazi do povećanja zbog novog kreditnog zaduženja od šest milijuna kuna za kapitalne investicije te zbog energetske obnove osnovne škole odnosno matične zgrade te zgrade koju koriste učenici s teškoćama u razvoju, a na koju otpadaju dva milijuna kuna.

Potom, dolazi do povećanja od milijun kuna kod izravnavanja u sustavu poreza na dohodak, povećanje od 500.000 kuna donacija za asfaltiranje goričkih puteva te iz ŽUC-a, sufinanciranje radova na rekonstrukciji raskrižja Jelačićeve i Basaričekove ulice u iznosu od 242.500 kuna.

Hrvoje Janči // Foto: Martina Maloča

Vezano uz kreditno zaduženje, u iznos ulazi rekonstrukcija vrtića Maslačak u vrijednosti kredita 1,6 milijuna kuna, dok je ukupna vrijednost investicije dva milijuna kuna. Kredit od 800.000 kuna diže se za cestu, parkiralište i pomoćno igralište na ŠRC-u, dok je ukupna vrijednost investicije milijun kuna. Na spojnu cestu ulica Đure Basaričeka i Tina Ujevića iz kredita se izdvaja 600.000 kuna.

– Najveći dio kredita, tri milijuna kuna odnosi se na rekonstrukciju i uređenje gradskih ulica, nogostupa i cesta, a ukupna vrijednost iznosi 3,5 milijuna kuna. Ovime slijedimo projekt aglomeracije, kako bismo odmah po promjeni 16 kilometara komunalne mreže, izgradili nove nogostupe – pojasnio je Janči.

Po pitanju rashoda, drugi krug izbora odnio je 50.000 kuna, javni radovi 93.000 kuna, projektna dokumentacija 663.000 kuna koja podrazumijeva spomenuti prijenos iz 2016. godine. Potom je tu izgradnja ŠRC-a koja iznosi gotovo devet milijuna kuna te izgradnja ceste, parkirališta i pomoćnog terena oko ŠRC-a u vrijednosti 800.000 kuna. Rashodi rekonstrukcije i obnove DV Maslačak iznosit će 665.000 kuna. Rashodi po pitanju gradnje spojne ceste ulica Tina Ujevića i Đure Basaričeka odnose 600.000 kuna te asfaltetski radovi na nerazvrstanim cestama odnosno vinogradarskim putevima dva milijuna kuna.

Foto: Martina Maloča

Što se tiče ulaganja u OŠ Grgura Karlovčana, dolazi do porasta rashoda od 1,6 milijuna kuna. Radi se o investiciji od sedam milijuna kuna, od čega se iz prošle godine prenose dva milijuna, dok je pet milijuna kuna kapitalnih pomoći koje podrazumijevaju EU fondove.

Iako su se po pitanju proračuna svi našli na istoj valnoj duljini, vezano uz kreditno zaduženje dva su oporbenjaka Damir Lacković i Marko Fucak iz SDP-a, izjasnili kao suzdržani.

– Grad se zadužuje po principu da se može zadužiti do 20 posto izvornih prihoda, a mi smo trenutno ispod 11 posto zaduženja. Kako su prihodi u 2016. iznosili gotovo 23 milijuna kuna, što znači da godišnja maksimalna obveza grada može iznositi 4,5 milijuna kuna. Trenutna godišnja obveza Grada je 2,5 milijuna kuna. Mjesečna rata iznosit će 50.000 kuna, a imamo kredit koji izlazi ove godine čija rata iznosi jednako tako da nećemo prijeći tih 11 posto – uvjerava gradonačelnik.

Foto: Martina Maloča

Kaže kako se prema potrebi sufinanciranja gradskih udjela u projektima bitnima za razvoj grada, primjerice za Tehnološki park, Prirodnu baštinu, nerazvrstane ceste i druge; Grad bez ikakvih problema može dodatno zaduživati za još toliko koliko je trenutno zadužen.

– Osim toga bilježimo i rast izvornih prihoda, tako da kreditna sposobnost Grada nije upitna za financiranje daljnjeg rada ukoliko će to biti potrebno, a mi ćemo u ovom mandatu vratiti 10 milijuna kuna kredita – obrazložio je Janči.

Njegov prethodnik i predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković pripomogao je u obrazloženju.

– Izvorni prihodi su nam od 2009. godine u porastu te za 2018. očekujemo dodatni izvor prihoda. Pratimo dinamiku otplate i na pola smo kreditnog zaduženja – zaključio je Lacković.

čitam...