21. sjednica

FOTO Legradsko Općinsko vijeća donijelo odluku o paušalu, određene potpore poljoprivrednicima

Pod pitanja i prijedlozi nije usvojena ponuda kupnje vlasničkog udjela Općine Drnje, ali je dalo dozvolu za prodaju trećoj osobi, ali je usvojena prodaja ogrjevnoga drva koje će DVD Veliki Otok rušiti.

08:36h
0

U Vijećnici Općine Legrad održana je 21. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad. Na početku je usvojen dnevni red.

Pod prvom točkom usvojen je Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća od 31.11.2018. godine, Zapisnik sa 19. sjednice od 17. prosinca 2018. godine i 20. sjednice od 31. prosinca 2018. godine.

Pod aktualni sat načelnik je predstavio sve aktivnosti koje su se održale od posljednje sjednice Općinskog vijeća. Vijećnik Ivan Šivak je postavio pitanja u vezi Šoderice, a vijećnik Alen Dedi o ilegalnim odlagalištima otpada. Nakon toga je donesena je odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Legrad. Vijećnik Igor Horvat je imao upit u vezi legalizacije Vatrogasnog doma i rekonstrukcije kipa u Velikom Otoku.

Nakon toga donesena je Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Legrad, Odluka o komunalnom doprinosu na području Općine Legrad u Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Legrad.

Pod točkom 7. donijeta je Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Legrad za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.

Nakon toga donijet je Program potpora u poljoprivredi na području Općine Legrad. Pod točkom 9. donijeta je Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Legrad.

Nadalje je donesena Odluka o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Legrad i Odluka o sklapanju Aneks Ugovora o zakupu za zakupce kojima su ugovori o zakupu istekli-do skidanja usjeva.

Pod pitanja i prijedlozi nije usvojena ponuda kupnje vlasničkog udjela Općine Drnje, ali je dalo dozvolu za prodaju trećoj osobi, ali je usvojena prodaja ogrjevnoga drva koje će DVD Veliki Otok rušiti.

čitam...