u vrijednosti od 3,68 milijuna kuna

FOTO Nastavljeni radovi na izgradnji sustava odvodnje u naselju Jeduševac

Očekuje se da će radovi biti završeni do kolovoza ove godine. Ugovorena vrijednost radova iznosi 3,68 milijuna kuna (bez PDV-a).

14:55h
0
Foto: Koprivničke vode

Ovih dana nastavljeni su radovi na izgradnji sustava odvodnje u naselju Jeduševac u općini Koprivnički Bregi koji su započeli u studenom 2019.godine.


Radovi su privremeno bili prekinuti tijekom ožujka i travnja zbog trenutne situacije vezane uz epidemiju COVID-19 i zbog zastoja u dobavi cijevnog materijala i montažnih kanalizacijskih okana za predmetnu kanalizacijsku mrežu.

Financijska konstrukcija predmetne investicije u potpunosti je zatvorena uz pomoć Hrvatskih voda koje sufinanciraju 80% investicije, a Općina Koprivnički Bregi financira 20% vrijednosti investicije.

– Planirano je da se izvede 2.700 metara kanalizacijskih cjevovoda, od čega 940 metara gravitacijskih cjevovoda profila 300 mm i 1760 metara tlačnih cjevovoda profila 110 mm, te da se izvedu 2 precrpne stanice, svaka kapaciteta 6 l/s – stoji u priopćenju Koprivničkih voda.

U Općini Koprivnički Bregi već je izgrađeno 24,6 kilometara kanalizacijske mreže u naseljima Koprivnički Bregi i Glogovac i izgradnjom sustava odvodnje naselja Jeduševac bit će u potpunosti izgrađena kanalizacijska mreža ukupne duljine 27,3 kilometra i to će biti prva općina s u potpunosti izgrađenom vodovodnom i kanalizacijskom mrežom na uslužnom području Koprivničkih voda.

Očekuje se da će radovi biti završeni do kolovoza ove godine. Ugovorena vrijednost radova iznosi 3,68 milijuna kuna (bez PDV-a).

Foto: Koprivničke vode
Foto: Koprivničke vode
Foto: Koprivničke vode
Foto: Koprivničke vode

čitam...