Sve na jednom mjestu

FOTO Pogledajte kako će izgledati atraktivan Sportsko-rekreacijski centar u Pitomači

21:00h
0
Budući izgled centra // Foto: pitomaca.hr
Prezentacija idejnog prostornog i arhitektonskog rješenja atraktivnog Sportsko rekreacijskog centra Pitomača održana je prošloga tjedna u prostorima općinske uprave Pitomača.

Cilj projekta je građanima Pitomače omogućiti kvalitetno i sadržajno bavljenje sportom, osigurati sportske terene za rekreacijsko bavljenje osnovnim sportovima malim nogometom, rukometom, košarkom, odbojkom, tenisom, badmintonom, fitnessom, atletikom, skate parkom.

Načelnik općine Željko Grgačić napomenuo je da se želi omogućiti bavljenje rekreacijskim sportovima za sve dobne skupine uz zelene parkovne sadržaje koje osiguravaju površine za odmor i zabavu.

Predstavljanje idejnog rješenja // Foto: pitomaca.hr
Predstavljanje idejnog rješenja // Foto: pitomaca.hr

– Planirani su i sadržaji za djecu s posebnim potrebama kao i osobe s poteškoćama u kretanju. Osim sportsko rekreacijskih sadržaja, kao popratni, planirani su i ugostiteljski sadržaji – najavio je on.

Lokacija Srca u ulici Ljudevita Gaja na starom sajmištu iza INA-ine benzinske, odabrana je zbog prostornih mogućnosti koje osigurava neizgrađena površina uređenog građevinskog područja naselja Pitomača, lako dostupna većini građana te prometno vrlo dobro povezana s bližom i širom okolicom općine.

Izgled centra iz zraka // Foto: pitomaca.hr
Izgled centra iz zraka // Foto: pitomaca.hr

Površina parcele je 23.730 metara kvadratnih, a trenutno je u vlasništvu Republike Hrvatske, a u Pitomači se nadaju da će po izdavanju lokacijske dozvole za koju je zahtjev podnesen, od Državne uprave za upravljanje državnom imovinom, predmetnu lokaciju dobiti u vlasništvo za planiranu namjenu.

Nakon što se dovrši projektna dokumentacija, projekt virjedan sedam milijuna kuna, prijavit će fondovima Europske unije.

Idejno rješenje Sportsko rekreacijskog centra (SRCE) prezentirali su projektanti Krunoslav Kovač i Martina Tišljar.