1520 METARA

FOTO Tehničkim pregledom završen projekt rekonstrukcije ceste Molve-Zapad

Asfaltirana je dionica ceste u dužini od 1520 metara i širine četiri metra i izvršeno je spajanje ceste na županijsku cestu ŽC 2114.

11:16h
0
Foto: Općina Molve

Tehničkim pregledom završen je danas projekt Rekonstrukcije nerazvrstane ceste – Molve Zapad u Općini Molve.

Cijeli projekt je sufinanciran temeljem mjere Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020., Podmjere 7.7. Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije, Operacije 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta.

Tehničkom pregledu prisustvovali su ispred Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije Miran Peršinović, pomoćnik pročelnika, ispred predstavnika izvođača radova Poduzeća za ceste Bjelovar Radovan Zorić, ispred predstavnika naručitelja Općine Molve Martin Tuba, zamjenik načelnika i Zdravko Tuba, predsjednik Općinskog vijeća, ispred stručnog nadzora tvrtke Petgrad Vedran Petrović te ostali ovlašteni predstavnici javnopravnih tijela.

Nakon pregleda predočene dokumentacije i pregleda izvedenih radova na licu mjesta utvrđeno je da su radovi izvedeni u skladu sa aktima o gradnji i projektnom dokumentacijom te je predloženo da se udovolji zahtjevu koji je podnijela Općina Molve, odnosno da se izda dozvola kojom se dozvoljava uporaba predmetne ceste.

Asfaltirana je dionica ceste u dužini od 1520 metara i širine četiri metra i izvršeno je spajanje ceste na županijsku cestu ŽC 2114.

čitam...