bogato nalazište

FOTO U podu crkve sv. Brcka na Kalniku pronađeni ostaci grobnica, načelnik Kešer: Arheolozi će ustvrditi o čemu se točno radi

Podučje općine Kalnik bogato je arhološkim nalazištima, pa tako Institut za arheologiju piše da je na položaju Kalnik – Igrišče I otkriven dio naselja iz perioda 13. do 11. st. pr. Kr. u kojemu se odvijala lokalna ljevačka djelatnost.

16:00h
0
Foto: Facebook
Foto: Facebook

Posljednjih dana u crkvi sv. Brcka na Kalniku traju radovi obnove poda. Stari se skida i uklanja, te se rade sve pripreme za postavljanje novog. Usred radova u crkvi radnici su naišli na, kako se čini, ostatke grobnice crkvenih vjerodostojnika.

– Radnici su tijekom skidanja starog poda naišli na arheološke ostatke, koje je pak preuzeo Milan Pezelj, pročelnik Konzervatorskog odjela u Bjelovaru za područje Bjelovarsko- bilogorske i Koprivničko-križevačke županije. Ne znamo da li je nalazište dirano još u prošlom stoljeću kada je rađen stari pod, 70-ih, 80-ih godina. Čekamo da arheolozi naprave svoje kako bi smo sve saznali – rekao nam je Mladen Kešer, načelnik općine Kalnik.

Podučje općine Kalnik bogato je arhološkim nalazištima, pa tako Institut za arheologiju piše da je na položaju Kalnik – Igrišče I otkriven dio naselja iz perioda 13. do 11. st. pr. Kr. u kojemu se odvijala lokalna ljevačka djelatnost. O tome svjedoče ulomci kalupa za lijevanje metala, ostaci šljake i brojni utilitarni brončani predmeti. Godine 2011. na istom položaju otkriven je sloj bakrenog doba s keramikom lasinjske kulture.

Na istaknutom platou otkriveno je višeslojno nalazište s nalazima iz antike (3. i 4. st.), kasnog La Tena i kasnog brončanog doba. Otkriven je dio prethistorijskog naselja iz kasnog brončanog doba u kojemu je otkrivena dobro očuvana kuća. U kući iz razdoblja kraja brončanog doba osim obilja keramičke građe i predmeta za svakodnevnu uporabu, izrađenih od gline i kamena, očuvana je i velika količina karboniziranih žitarica, mahunarki i korova. Nalazi divljih jabuka i žira ukazuju na to da su stanovnici Kalnika ne samo uzgajali biljke, nego ih i prikupljali u okolnoj šumi za potrebe svoje prehrane. Karbonizirani ostaci hrane analizirani su u okviru doktorske disertacije na Botaničkom zavodu PMF-a (dr. sc. Sara Mareković).

U sklopu istraživanja šireg konteksta brončanodobnog naselja 2012. godine proveden je ekstenzivni terenski pregled južnih obronaka Velikog Kalnika, a 2013. godine provedena su geofizička mjerenja na više položaja na Igrišču. Arheološka istraživanja i dalje se provode.

Foto: Facebook
Foto: Facebook
Foto: Facebook
Foto: Facebook
Foto: Facebook
Foto: Facebook
Foto: Facebook
Foto: Facebook
Foto: Facebook
Foto: Facebook
čitam...
Loading...