koprivničko rodilište

FOTO U rodilištu se čuje graja, stigli su blizanci Kasper i Kaja, a i ostali kao da su iz raja

10:00h
0
Foto: Ivan Balija
Kasper i Kaja Klasan 3050/50 // 2060/47 // Foto: Ivan Balija
Foto: Ivan Balija
Šimun Urbančić 3710/52 // Foto: Ivan Balija
Foto: Ivan Balija
Leon Bahat 3100/50 // Foto: Ivan Balija
Foto: Ivan Balija
Kasper i Kaja Klasan 3050/50 // 2060/47 // Foto: Ivan Balija
Foto: Ivan Balija
Jakov Poljak 3120/48 // Foto: Ivan Balija
Foto: Ivan Balija
Kozjak Anja 3460/50 // Foto: Ivan Balija
Foto: Ivan Balija
Katija Lumpinski 3000/47 // Foto: Ivan Balija
Foto: Ivan Balija
Erik Kuzmić 4810/53 // Foto: Ivan Balija
Foto: Ivan Balija
Nikol Lončar 3060/49 // Foto: Ivan Balija
Foto: Ivan Balija
Amalija Opčević i kći Rina 3530/50 // Foto: Ivan Balija
Foto: Ivan Balija
Jan Valjak 2450/48 // Foto: Ivan Balija
Foto: Ivan Balija
Nika Mikec 3150/50 // Foto: Ivan Balija
Foto: Ivan Balija
Jakov Mikadi 3880/52 // Foto: Ivan Balija
Foto: Ivan Balija
Julija Novak 4310/51 // Foto: Ivan Balija


čitam...