Požar, eksplozija, gašenje, spašavanje

FOTO Vatrogasci s područja županije sudjelovali u 10. vatrogasnoj vježbi Podravina 2019.

U vježbi su korištene moderne tehnologije i aplikacije poput sustava UVI, sustava za praćenje vozila, WhatsApp, Viber, a po prvi je puta tokom vježbe u našoj županiji korišten sustav veza Tetra, digitalni radiokomunikacijski sustav.

14:51h
0
Foto: Vatrogasna zajednica Kc-kž

Da nismo znali što se događa i zašto se događa, nemilo bi se iznenadili i skočili na noge i krenuli na teren da smo zaprimili ovakvu informaciju iz vedra neba.

– 18. listopada 2019. godine u 15.58 sati došlo je do snažnog podrhtavanja tla uslijed čega dolazi do oštećenje komunalne i energetske infrastrukture, stambenih i gospodarskih objekata, eksploatacijskih polja i prerađivačkih postrojenja zemnog plina. Događaju se požari, nastaje panika koja ima za posljedicu prometne nesreće, javljaju se oštećenja instalacija i ima zarobljenih osoba u objektima. Svi traže pomoć, stižu brojne dojave na koje treba adekvatno reagirati – ovo je bio početak scenarija terenske vatrogasne vježbe Podravina 2019. u organizaciji VZO-a Legrad uz logističku potporu DVD-a Legrad na području naselja Legrad.

Foto: Vatrogasna zajednica Kc-kž

U ovoj zahtjevnoj i opsežnoj vježbi sudjelovala je ukupno 21 vatrogasna postrojba s raznih područja Koprivničko-križevačke županije. Na vježbi je bilo angažirano 113 vatrogasaca, 30 vozila sa pripadajućom opremom, a ista se je odvijala u šest odvojenih scenarija koji nisu bili unaprijed poznati sudionicima vježbe.

Cilj spomenute terenske vježbe bio je uvježbavanje vatrogasnih postrojbi na velikim i kompleksnim događajima na više razina. Prije svega uvježbavale su se operativne radnje na različitim vrstama intervencija, a glavni cilj vatrogasne vježbe je podizanje razine osposobljenosti što se tiče zapovijedanja i koordinacije velikog broja snaga na više istovremenih intervencija.

Inače, kako napominju organizatori, od kad se realiziraju vježbe Požarnog područja Koprivnica ovo je prvi put da zadaci nisu bili poznati sudionicima vježbe kao ni zapovjednicima na vježbi. Cilj je bio da ih se potakne na razmišljanje, rješavanje problema te da vježba što više sliči stvarnim situacijama.

Foto: Vatrogasna zajednica Kc-kž

U vježbi su korištene moderne tehnologije i aplikacije poput sustava UVI, sustava za praćenje vozila, WhatsApp, Viber, a po prvi je puta tokom vježbe u našoj županiji korišten sustav veza Tetra, digitalni radiokomunikacijski sustav.

U vježbi je formiran stožer koji je vodio cjelokupnu vježbu te je i taj dio bio jedan vid obuke rada u stožeru. Svim scenarijima je upravljao, i operativnim snagama zadavao dodatne zadatke i komplikacije na intervencijama, upravljački tim vježbe koji se sastojao od četiri osobe iz VZO Legrad na čelu sa zapovjednikom Darkom Piškorom.

Vježba je zamišljena u šest scenarija, gdje su na svakom scenariju, zavisno o reakciji operativnih snaga, dodane dodatne informacije i događaji unutar scenarija. Realiziran je i dodatni scenarij koji unaprijed nije bio ni planiran. Radi se o požaru u stožeru vježbe kojom prilikom je izvršena evakuacija stožera i nastavljen rad istog u terenskim uvjetima.

Upravljački tim je napravio generalne smjernice i popis snaga za pojedini scenarij, no pušteno je u velikoj mjeri samim zapovjednicima da rukovode intervencijama, traže dodanu pomoć, raspoređuju snage na intervencijama…

Ova vježba, prva takvog tipa unutar Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije, dala je odgovore na pitanja gdje su potrebne dodatne edukacije i obuka vatrogasaca, kako bi bilo još spremniji odgovarati na različite zadatke i zadaće.