dan općine

FOTO/VIDEO Peterančani proslavili svoj dan uz otvorenje pješačke staze i novouređenih prostorija, Matijašić: Možemo biti ponosni

Na kraju govora načelnik se osvrnuo, kako sam kaže, na ono najvažnije, ljude.

13:58h
0
Foto: Ivan Balija
Foto: Ivan Balija

Dan Općine Peteranec proslavio se na najljepši mogući način i to otvorenjem pješačke staze i spremišta novouređenih prostorija Dobrovoljnog vatrogasnog društva Peteranec.

Svečanu sjednicu otvorio je načelnik Krešimir Matijašić prigodnim riječima.

– Pozdravljam sve prisutne i želim da se ugodno osjećate u Peterancu i općini Peteranec. Dan općine je prilika da se napravi inventura jednogodišnjeg rada općinske uprave i daju smjernice budućih planova. I 2018. godina bila je zahtjevna i kao i prošla, puna izazova na ekonomskom i poslovnom planu. Zadovoljstvo mi je konstatirati da smo usprkos određenim problemima uspjeli pripremiti i realizirati većinu projekata od interesa za razvoj općine, a koji su bili u planu za 2018. godinu. Na osnovi dobrog planiranja i financijske raspodjele Općina je redovito izvršavala svoje obveze te posluje stabilno i nema nikakvih financijskih dugovanja niti kreditnih zaduženja – rekao je Matijašić.

Načelnik općine nabrojio je transparentno sve realizirane projekte u proteklih godinu dana te ih detaljno objasnio.

 • Završili su radovi na izgradnji pješačke staze od ulaza u Peteranec iz smjera Koprivnice prema središtu sela. Osim izgradnje pješačke staze uređeni su i prilazni mostovi kod svakog kućanstva. Ukupna vrijednost radova oko izgradnje staze bila je 1.270,000 kn. Izgradnju staze je sufinanciralo MRRFEU sa 350.000 kn dok su Hrvatske ceste financirale izgradnju dijela prilaznih mostova te izgradnju semafora na obilježenom pješačkom prijelazu u središtu Peteranca. Ovim putem zahvaljujem HR. Cestama i njihovom predstavniku g. Bobičancu na vrlo dobroj suradnji.
 • Kod nogometnog igrališta u Sigecu izgrađeno je asfaltirano igralište za rukomet, mali nogomet i košarku koje mogu koristiti sportaši i rekreativci. Izgradnju igrališta je sufinanciralo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja sa 151.000,00 kn. Ukupna vrijednost investicije je 212.500 kn. Postavljena je nova nadstrešnica kod sportskog objekta „NK Mladost“ za što je Općina izdvojila 45.000 kn.
 • Asfaltiran je prostor iza zgrade općine, odnosno prilazna cesta prema prostorijama nogometnog kluba i prostor ispred njega, obilježena su parkirna mjesta i napravljeno je veliko parkiralište za mještane koji koriste nogometno igralište, odnosno dolaze u školu ili vrtić. Investicija je vrijedna cca 185.000 kn.
 • Obavljena je sanacija postojećeg asfaltnog sloja u dijelu Dravske ulice u Sigecu koji je bio u vrlo lošem stanju za što je Općina izdvojila 76.000 kn.
 • U ulicama Matije Gupca i Braće Radić u Peterancu Elektra Koprivnica je obavila rekonstrukciju niskonaponske mreže te je od strane Općine bilo potrebno postaviti nova rasvjetna tijela javne rasvjete. Odlučili smo se za energetski učinkovitu Led Rasvjetu za što je općina izdvojila 210.000 kn. Valja napomenuti da je gotov projekt za energetski učinkovitu Led Rasvjetu za prostor cijele Općine te bi s njegovom realizacijom krenuli slijedeće godine čime bi se ostvarile značajne uštede u potrošnji električne energije te bi javna rasvjeta bila upaljena cijelu noć.
 • Općina Peteranec se prijavila na natječaj za instaliranje bežičnog interneta sukladno natječaju WI-FI Four EU koji je raspisala Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA) vrijednost pojedinačnog projekta je 15.000 EUR te smo raspisali natječaj za izvođenje radova i očekujemo da ćemo do početka rujna u središtu Peteranca i Sigeca moći koristiti besplatni Internet.
 • Uređene su prostorije i spremište sa novom pvc stolarijom, grijanjem i ostalom opremom koje koristi DVD Sigetec te je nabavljeno još jedno navalno vozilo. Za uređenje prostorija Općina je izdvojila u 2018. Godini 175.000 kn, dok je u 2019. Godini za cisternu i prostorije predviđeno 100.00 kn te još sredstva za redovni rad.
 • Nanovo su izgrađene i uređene prostorije i spremište koje koristi DVD Peteranec. Imali ste danas priliku vidjeti navedene prostorije prilikom svečanog otvorenja. Za uređenje prostorija Općina je izdvojila od 2016 do 2018. godine cca 285.000 kn.
 • U Društvenom domu u Sigecu uređen je novi ulaz u sanitarni čvor, uklonjene su drvene obloge sa zidova koji su obojani te su kupljene nove zavjese. U Vatrogasnom domu u Peterancu promijenjena je stolarija u kuhinjskim prostorijama sa novom pvc stolarijom i postavljen novi limeni krov na sanitarnim prostorijama.
 • U tijeku je izrada projekta za izradu projektne dokumentacije za sanaciju odlagališta otpada „Klepa“. Vrijednost projekta je cca 400.000 kn, a financira ga Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
 • U tijeku je izrada IV. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Peteranec, a koji će biti usklađen sa Županijskim prostornim planom. Vrijednost ovog projekta je 122.500 kn, a Min. Graditeljstva ga sufinancira sa 28.920,00 kn.
 • Obnovljen je dio staza na groblju u Peterancu, a dio će biti ove godine postavom tlakavaca za što će biti izdvojeno cca 85.000 kn.
 • Uređena je staza i sanitarnog čvora u Komatnici u Društvenom domu. Vrijednost radova je 44.600,00 kn .
 • Aktivno smo bili uključeni sa drugim općinama u program „Zaželi“ koji se financira iz sredstva EU u našoj Općini zaposleno je 5 žena na 2 godine koje će brinuti o potrebitim starijim osobama.
 • Sa županijskom upravom za ceste je dogovoreno asfaltiranje ulice T. Blažeka u Peterancu i postavljanje obilježenog pješačkog prijelaza i semafora u ulice I. Berute u Sigecu.
 • Rješavani su imovinsko-pravni odnosi sa strankama koje nisu htjele darovati dio svog zemljišta za izgradnju pješačko-biciklističke staze od Koprivnice prema Peterancu. Sa zadovoljstvom mogu istaknuti da smo pri kraju posla te se nadam da ćemo uskoro kompletirati dokumentaciju za ishođenje građevinske dozvole te još ove godine krenuti s radovima. Zahvaljujem Uredu državne uprave u KC-KŽ županiji i Odvjetničkom uredu Švaco na pomoći kod rješavanja imovinsko pravnih odnosa. Valja napomenuti da je navedena staza izuzetno potrebna zbog opasnosti ceste i intenziteta prometa te da se o njoj govori već 20-tak godina.
 • Pokrenut je postupak za ishođenje je građevinske dozvole za parkiralište na groblju u Sigecu. Vrijednost navedenog projekta je cca 450.000 kn, a MRRFEU nam ga sufinancira sa 250.000 kn. Nadamo se najesen početku radova i uređenju 50 parkirališnih mjesta kod groblja u Sigecu. Zahvaljujem crkvenom odboru župe sv. Marka iz Sigeca te župniku Leonu Lozančiću koji su nam odlučili pokloniti dio crkvenog zemljišta za izradu parkirališta.
 • Nakon provedenog postupka javne nabave potpisan je ugovor o izgradnji novog sportskog objekta, svlačionica i prostorija za sastanke za potrebe NK Panonija. Radovi bi trebali krenuti početkom srpnja, a vrijednost radova je cca 1.400.000 kn. Završetak radova se očekuje ove godine.
 • Uskoro kreće natječaj za uređenje parkirališta i autobusnog stajališta u središtu Sigeca. Isto tako valja napomenuti da su nakon 20-tak godina riješeni imovinsko- pravni odnosi za objekt bivše veterinarske stanice kod crkve u Sigecu te je nakon provedenog natječaja potpisan ugovor za zakup poslovnog prostora na deset godina.
 • Pred nama je kapitalni projekt za Sigetec izgradnja odvodnje u sklopu aglomeracije Koprivnica u vrijednosti od cca 35 mil. kn. Ovih dana bi trebali biti potpisani svi ugovori, nakon čega bi se provela javna nabava i krenuli bi radovi. Nositelj ovog projekta ukupno vrijednog preko 400 mil kuna su Koprivničke vode.
 • Po prvi puta smo sufinancirali nabavu školskih udžbenika za sve učenike s područja Općine u iznosu od 400kn za učenike od 5. do 8. razreda odnosno 300 kn za učenike od 1. do 4. Razreda te smo učenicima od 1. do 4. razreda za početak školske godine kupili likovni pribor i bilježnice te slatkiše dok smo učenicima od 5.-8. razreda kupili bilježnice za sve predmete. Općina Peteranec nastavila je sa sufinanciranjem školske prehrane sa 50% za sve učenike od 1.do 8. razreda, a sufinancira i dalje boravak drugog djeteta u vrtiću kao i dio ekonomske cijene djece koja polaze COOR „Podravsko sunce“ u Koprivnici. Isto tako financirali smo i odlazak darovitih učenika na međunarodna natjecanja gdje su ostvarili odlične rezultate. Ove godine imali smo troje učenika s područja naše Općine koji su sudjelovali na međunarodnom matematičkom natjecanju u Cipru: Iva Betlehem, Hana Široki i Matej Matijašić koji je osvojio odlično 3. mjesto u kategoriji MATHfactor. Koliko je to veliki uspjeh govori podatak da je na natjecanju sudjelovalo preko 500 učenika iz 24 države iz cijelog svijeta.
 • I prošle godine smo nakon provedbe javnog natječaja dodijelili 10 studentskih stipendija za studente s područja općine u iznosu od 500 kn mjesečno.
 • Upriličeno je druženje i darivanje s učenicima koji su svih osam razreda osnovne škole završili s odličnim uspjehom.
 • Za početak školske godine najavljujem financiranje školske kuhinje za sve učenike od 1. do 8. razreda te božićnicu za sve srednjoškolce u iznosu od 500 kn.
 • Prije nekoliko dana raspisan je javni natječaj za pomoć mladim obiteljima za sufinanciranje kupnje ili izgradnje stambenog objekta na području općine Peteranec. Maksimalni iznos sufinanciranja je 40.000 kn po jednoj obitelji, a Općina je za tu svrhu u proračunu osigurala 300.000 kn.

Načelnik Matijašić nije zaboravio zahvaliti svima koji su općini pomagali. 

 • Županija nam je kao i uvijek pomagala pa je tako za naše projekte izdvojila 206.900 kn. Zahvaljujem našem županu Darku Korenu te njegovim zamjenicima Darku Soboti i Ratimiru Ljubiću na svakoj pomoći i savjetu, a još se sjećamo pomoći kod izgradnje škole u Sigecu i kod nadogradnje škole u Peterancu. Isto tako zahvaljujem svim stručnim službama Županije na partnerskom odnosu.
 • Zahvaljujem i članovima Općinskog vijeća koji su uvijek konstruktivno raspravljali i donosili odluke za koje su smatrali da su najbolje za stanovnike općine.
 • Zahvaljujem i našim svećenicima Ozrenu Bizeku i Leonu Lozančiću na velikom trudu koji ulažu u obnovu naših crkvi. Općina je prošlu godinu za tu namjenu uložila 160 000 kn.
 • Čestitam NK Mladost iz Sigeca na osvajanju naslova u 2. ŽNL KC-KŽ te im želim puno uspjeha u 1. ŽNL.
 • Zahvaljujem na radu svim udrugama, društvima i klubovima koji svojim radom i zalaganjem promoviraju našu općinu te su pomogli u organizaciji 1. Biciklijade Općine od Peteranca preko Sigeca do Komatnice. Općina će im, kao i do sada, pomagati u radu. Posebnu pohvalu upućujem KUD-u Mudlin na predstavljanu naše županije na državnoj smotri glumaca amatera u Pazinu. Isto tako zahvaljujem KUD-u Gruntovec i Kud-u Fran Galović koji su predstavljali našu općinu diljem lijepe naše, a šire. Zahvaljujem svim dobrovoljnim darivateljima krvi koji će večeras primiti nagrade za svoje dobročinstvo, isto tako i dvojici naših hrabrih sumještana koji su spasili ljudski život iz rijeke Drave, te Kud-u Gruntovec na večerašnjoj predstavi i recitacijama učenika iz OŠ Fran Koncelak.

Na kraju govora osvrnuo se, kako sam kaže, na ono najvažnije, ljude.

– Najvažniji u cijeloj priči su ljudi. Zbog toga od srca zahvaljujem svim divnim ljudima koji su nesebično pomagali kod projekata koje smo provodili, a posebno članovima općinskog vijeća i predsjednicima i predsjednicama udruga i njihovim članovima. Mislim da smo svi skupa ponosni jer smo promovirali jedno zajedništvo i suradnju na ponos cijele zajednice – rekao je Matijašić i dodao kako je ponosan što je na čelu općine u kojoj se realiziraju važni projekti.

Naglasio je kako se svi zajedno imaju čime ponositi.

– Neka nam živi jedina i vječna domovina Hrvatska i neka nam bude što razvijenija općina Peteranec. Bog Vas blagoslovio – lijepim riječima završio je svoj govor načelnik Peteranca Krešimir Matijašić. 

Protokolu su nazočili i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora i saborskog zastupnika Damir Felak, izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske i dožupan Darko Sobota, saborski zastupnik Branko Hrg, predstojnik Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji Tihomir Kvakarić, predsjednik županijske skupštine Željko Pintar, potpredsjednica županijske skupštine Verica Rupčić, župan Darko Koren, načelnice i načelnici okolnih općina i članovi Općinskog vijeća Općine Peteranec, župnik iz Peteranca, velečasni Ozren Bizek, upravitelj župe Sigetec, velečasni Leon Lozančić, ravnatelj OŠ Fran Koncelak Drnje Ivan Pikivač i učiteljice, odgajateljice dječjih vrtića Peteranec i Sigetec, predstavnici poduzeća Petgrad, Kc vode, Signal, Bitel, Geodetski ured Kovačević, obrtnici i poslovni partneri sa područja Općine Peteranec, predstavnici Udruga, dobrovoljnih vatrogasnih društava, nogometnih i ribolovnih klubova i ostali prisutni gosti.

Nakon svečane sjednice goste je zabavljao KUD Gruntovec sa svojom predstavom Izbori, a gosti su se zabavljali do dugo u noć uz večeru i glazbu. 

Gruntovec bend u Peterancu za njihov dan 😍😍

Gepostet von Epodravina.hr am Donnerstag, 27. Juni 2019

čitam...