održive misli

FOTO Zamjenik načelnika Tuba podijelio molvarskim vrtićarcima bojanke Zelenko i eko ekipa

Cilj projekta je smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta, što će se postići izgradnjom svijesti od najranije dobi s naglaskom na sprečavanju nastanka otpada, pravilnim odvajanjem otpada u kućanstvima, kućnim kompostiranjem i ponovnom uporabom.

09:50h
0

U sklopu projekta Održive misli djeci vrtićkih skupina zamjenik načelnika Martin Tuba podijelio je edukativne bojanke Zelenko i eko ekipa.


Bojanka Zelenko i eko ekipa namijenjena je djeci predškolskog uzrasta kako bi se djeca s područja grada Đurđevca i općina Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski, Novo Virje, Virje i Molve upoznala s održivim gospodarenjem otpadom i njihovoj ulozi u njemu.

U razgovoru s djecom saznao je da djeca imaju već određene spoznaje što je to otpad, gdje odlažemo otpad, kako se razvrstava i što se dobiva recikliranjem.

Djeca će kod kuće zajedno sa svojim roditeljima čitati i rješavati zadatke iz bojanke te praktičnim primjerima selektivno odvajati otpad kako bi na taj način usvajali navike odgovornog ponašanja i tako dali svoj doprinos u očuvanju okoliša.

Cilj projekta je smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta, što će se postići izgradnjom svijesti od najranije dobi s naglaskom na sprečavanju nastanka otpada, pravilnim odvajanjem otpada u kućanstvima, kućnim kompostiranjem i ponovnom uporabom.

čitam...