eu fondovi

FOTO Završen tehnički pregled molvarskog Reciklažnog dvorišta, uskoro otvorenje

Nakon pregleda predočene dokumentacije i pregleda izvedenih radova na licu mjesta utvrđeno je da su radovi izvedeni u skladu sa aktima o gradnji i projektnom dokumentacijom te je predloženo da se udovolji zahtjevu koji je podnijela Općina Molve, odnosno da se izda Uporabna dozvola kojom se dozvoljava uporaba reciklažnog dvorišta.

09:49h
0
Foto: molve.hr
Foto: molve.hr

Posljednjeg radnog dana prošlog tjedna održan je tehnički pregled Reciklažnog dvorišta u Molvama. Tako je završen cijeli projekt Građenje reciklažnog dvorišta sufinanciran iz Kohezijskog fonda, sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., unutar prioritetne osi 6 Zaštita okoliša i održivost resursa Europskog fonda za regionalni razvoj i investicijski prioritet 6i Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve te specifičnom cilju 6i1 – Smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Tehničkom pregledu prisustvovali su ispred Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije Miran Peršinović, pomoćnik pročelnika, ispred izvođača radova Bistra d.o.o., Đurđevac Krešimir Habijanec i Josipa Premec, ispred predstavnika naručitelja Općine Molve Zdravko Ivančan načelnik, Martin Tuba, zamjenik načelnika i Zdravko Tuba, predsjednik Općinskog vijeća, ispred stručnog nadzora tvrtke Petgrad d.o.o. Vedran Petrović te ostali ovlašteni predstavnici javnopravnih tijela.

Nakon pregleda predočene dokumentacije i pregleda izvedenih radova na licu mjesta utvrđeno je da su radovi izvedeni u skladu sa aktima o gradnji i projektnom dokumentacijom te je predloženo da se udovolji zahtjevu koji je podnijela Općina Molve, odnosno da se izda Uporabna dozvola kojom se dozvoljava uporaba reciklažnog dvorišta.

Podsjetno, ukupna vrijednost projekta Građenje reciklažnog dvorišta na području Općine Molve iznosi 2.278.900,00 kuna, EU sufinanciranje projekta iznosi 1.937.064,70 kn (85%), Ministarstvo regionalnog razvoja financira 239.284,71 kn, a Općina Molve financira sa 102.550,59 kn (4,5% od ukupne vrijednosti projekta).

Foto: molve.hr
Foto: molve.hr
Foto: molve.hr
Foto: molve.hr
Foto: molve.hr
Foto: molve.hr
Foto: molve.hr
Foto: molve.hr

Foto: molve.hr

Foto: molve.hr
Foto: molve.hrž

 

čitam...
Loading...