Milijunski projekt

FOTO Završena izgradnja kanalizacijske mreže na zapadnom dijelu Vinice

14:00h
0
Foto: KC Vode

Sredinom siječnja ove godine završila je izgradnja kanalizacijske mreže zapadnog dijela mjesnog odbora Vinica u Koprivnici, u ulicama Josipa Sirutke, Dubovečki dol, Dubovečki breg, Vrbica, dijelu Vinogradske ulice, dijelu ulice Vinica i odvojka ulice Nikole Sertića prema ulici Vinica.

Područje obuhvata navedenih ulica nalazi se na granici dvaju kanalizacijskih kolektorskih slivnih područja, sukladno postojećoj topografiji terena. Dio spada slivu kolektora V. a dio slivu kolektora VII.

S obzirom na navedeno izgrađena su dva zasebna kanalizacijska sliva kroz 2 faze izgradnje:
I. Faza – sliv Crnogorske ul. ( J.Sirutke, Vrbica, Dubovečki dol, Dubovečki breg)
II. Faza – sliv Ul. Nikole Sertića (dio ulice Vinice i odvojak ul. Nikole Sertića)

Na oba sliva predviđena je gravitacijska odvodnja otpadnih i dijela oborinskih voda s područja ulica u zahvatu obiju faza.

Ukupna duljina izgrađene nove kanalizacije je cca 5 km, a izgrađena je od polipropilenskih korugiranih cijevi profila 300 mm, 400 mm, 500 mm i 1000 mm. Cilj realizacije ove najznačajnije investicije Koprivničkih voda u 2019. godini je na zapadnom rubnom dijelu grada Koprivnice, koje karakterizira znatna visinska raznolikost te nepovoljna konfiguracija terena, omogućiti kućanstvima priključenje na sustav javne odvodnje i preuzimanje i ekološko zbrinjavanje odnosno pročišćavanje otpadnih voda.

Radovi na izgradnji prve faze duljine 3.500 m započeli su potkraj 2018. godine i završili su u srpnju 2019. godine, a radovi druge faze duljine 1.450 m započeli su u kolovozu 2019. godine i nedavno su završeni. Za sve postojeće stambene zgrade izvedeni su izvodi priključaka na novoizgrađene kanalizacijske priključke, ukupno 134 izvoda kućnih priključaka.

Vrijednost cjelokupne investicije odnosno obiju faza je 6 milijuna kuna (bez PDV-a). Preostalo je da se još izvedu radovi na sanaciji oštećenog asfalta u dijelu ulice Vinica, koji će se izvesti na proljeće odnosno kad to bude moguće zbog temperatura i vremenskih uvjeta.

– Ovim putem obavještavamo stanovnike u navedenim ulicama zahvata izgrađene kanalizacijske mreže da mogu u prizemlju Komunalca, Mosna ulica 15 u Koprivnici, podnijeti zahtjev za priključenje na izgrađeni sustav javne odvodnje kako bi se što prije moglo odraditi administrativni dio vezan za priključenje i potpisati ugovor o priključenju – kažu iz tvrtke.

čitam...
Loading...