projekt pozdrav

Ginekološke ordinacije dobivaju opremu vrijednu 260 tisuća kuna

U projekt su uključene  ordinacije u općinama Kloštar Podravski, Drnje, Hlebine, Sveti Ivan Žabno, Virje, Gola te Podravske Sesvete, kao i prostori  županijskog Doma zdravlja u Koprivnici i Đurđevcu.

11:05h
0
Foto: Sanjin Bojić

Nakon što su dovršeni radovi u ordinacijama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u sklopu projekta POZDRAV, privedena je kraju i nabava medicinske opreme za ginekološke ordinacije. Oprema ukupno vrijedna gotovo 260 tisuća kuna.

Svrha projekta vrijednog više od osam milijuna kuna je poboljšati uvjete usluga primarne zdravstvene zaštite u županiji, odnosno podići standard zdravstvene zaštite i učiniti ju dostupnijom i kvalitetnijom za sve građane.

Projekt sufinancira Europska unija s 6,7 milijuna kuna bespovratnih sredstava, koja su osigurana preko Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ od Europskog fonda za regionalni razvoj.

U projekt su uključene  ordinacije u općinama Kloštar Podravski, Drnje, Hlebine, Sveti Ivan Žabno, Virje, Gola te Podravske Sesvete, kao i prostori  županijskog Doma zdravlja u Koprivnici i Đurđevcu, a u tijeku su postupci javne nabave medicinske opreme i za ordinacije dentalne zdravstvene zaštite, obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, pedijatrijske zdravstvene zaštite te fizikalne terapije i radiologije.