„Gol i gola“

21:45h
0
Urbana intervencija Antonija Grgića u koprivničkom parku

U sklopu Street Art Festivala u Koprivnici Antonio Grgić je izradio urbanu intervenciju Gol i gola. Riječ je o igri riječi i dviju plastičkih objekata u javnom prostoru: jedne skulpture ženskog akta kipara Josipa Fluksija postavljene u parku i privremeno postavljenog objekta – metalnog gola za mali nogomet.

Uspostavlja se komunikacija dvaju jezičnih pojmova, ali i dva objekta, te praznine među njima koja dobija novu dimenziju i postaje objekt za sebe definiran ovim metalnim okvirima.

čitam...