intervju

Goran Gregurek, direktor tvrtke Drava Kom: Preživjeli smo brojne izazove, no poslovali smo s plusom dok je cijena odvoza otpada među najpovoljnijima u Hrvatskoj

Naša je Misija učinkovito i ekonomski održivo gospodarenje otpadom kao i stalna edukacija građana o pravilnom postupanju s otpadom.

13:17h
0

Povodom prve godine uspješnog poslovanja, tijekom koje su se već susreli s brojnim izazovima, razgovarali smo s Goranom Gregurekom, direktorom tvrtke Drava Kom. Upoznao nas je s načinom poslovanja, uslugama koje vrše, poslovnim preokretima kroz koje su prošli te otkrio planove za budućnost.

Upoznajte nas s tvrtkom Drava Kom. Kada je počela s radom, gdje i na koji način djeluje?

Tvrtka Drava Kom mlada je tvrtka, osnovana koncem 2018. godine,  a započela je s radom s 01. siječnja 2019. godine. Nastala je izdvajanjem djelatnosti sakupljanja otpada iz tvrtke Piškornica sanacijsko odlagalište (PSO), u zasebnu tvrtku. U tom trenutku tvrtka je bila u suvlasništvu devet općina, a to su Virje, Kloštar Podravski, Rasinja, Podravske Sesvete, Peteranec, Ferdinandovac, Hlebine, Gola i Novo Virje te tvrtke PSO.

Naša djelatnost je u užem smislu je prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada (MKO) i biorazgradivog komunalnog otpada (BKO) na području općina koje su nam suvlasnici. U širem smislu, naša je Misija učinkovito i ekonomski održivo gospodarenje otpadom kao i stalna edukacija građana o pravilnom postupanju s otpadom.

Vizija nam je stalni razvoj ove djelatnosti nabavom nove opreme i vozila te proširenjem kapaciteta za sortiranje korisnog otpada. Kvalitetnom uslugom uz primjerene cijene, namjera nam je u budućnosti proširiti pružanje naših usluga na druge općine u okruženju.

Hrvatske vode kod župana
Goran Gregurek // Foto: Ivan Brkić
Tijekom vaše prve godine poslovanja bili ste suočeni s brojnim izazovima.

Bilo je tu puno posla, no uz dobru organizaciju i upornost, unaprijedili smo poslovanje. Za istaknuti je činjenica da smo u samom početku radili samo s jednim kamionom-smećarom starim 20-ak godina. Bili smo prisiljeni povremeno iznajmljivati vozila, kako bi na vrijeme mogli izvršiti svoje obveze prema korisnicima. Isto tako, trebalo je ustrojiti kvalitetnu bazu podataka o korisnicima, stabilizirati naplatu svojih potraživanja, ali i educirati korisnike o pravilnom izdvajanju korisnog otpada putem brošura i letaka.

No koncem 2019. godine otkupili smo ostali vozni park, doduše prilično zastario, od tvrtke PSO te ga značajnim ulaganjima doveli u vozno stanje kako bi bili u stanju pružati usluge građanima bez ikakvih zastoja. U međuvremenu nabavljamo i još jedan kamion-kontejneraš koji istovremeno može odvoziti 2 kontejnera 5-7 m3 čime se podiže učinkovitost prikupljanja i odvoza otpada putem kontejnera.

Kako ste završili poslovnu 2019. godinu?

Poslovnu godinu završili smo s dobiti nakon oporezivanja u iznosu od 360.000 kuna. Dobit je raspoređena tako da se dijelom pokrije gubitak iz prethodnog razdoblja, a dijelom se raspoređuje u zadržanu dobit. Na dobar poslovni rezultat najveći utjecaj imala je racionalnost u poslovanju u smislu smanjenja troškova, gdje god je to bilo moguće.

Svi temeljni poslovni ciljevi za prvu godinu poslovanja su postignuti.

Odlučili ste preseliti na novu lokaciju?

Koncem 2019. skupština društva donosi odluku o preseljenju tvrtke na novu lokaciju u općinu Virje što se i događa polovicom siječnja 2020. godine. Na novoj lokaciji trenutno radimo u iznajmljenim prostorima gdje nam je smješten i vozni park.
Početkom ožujka ove godine preuzeli smo na upravljanje prvo izgrađeno reciklažno dvorište u Općini Virje.

Tijekom mjeseca lipnja, tvrtka PSO odlučila je prodati svoje poslovne udjele, te općine kao suvlasnici otkupljuju te udjele tako da se Društvo sada nalazi u suvlasništvu devet općina.

Važno je napomenuti kako su cijene naših usluga najpovoljnije u okruženju, a slobodno možemo kazati kako je cijena prikupljanja i odvoza MKO među najpovoljnijim u Republici Hrvatskoj.

Kakvi su vam planovi za budućnost?

U skladu s Vizijom tvrtke namjera nam je još ove godine godini nabaviti barem jedno novo komunalno vozilo, za što smo već predali prijavu u EU strukturne i investicijske fondove te prošli 3 prve faze kontrole, a udio EU je 85%. Već ove godine započet ćemo s projektiranjem, a vjerujemo u 2021. godini i da krećemo u izgradnju vlastitih poslovnih prostora kao i hale za sortiranje korisnog otpada.

Tvrtka danas ima 15 radnika od kojih 12 neposredno radi na poslovima sakupljanja i odvoza MKO te skupljanja i sortiranja raznog korisnog otpada. U administraciji radi samo troje ljudi.

Na skupštini društva održanoj 08. lipnja 2020. godine, svi nazočni članovi skupštine izrazili su zadovoljstvo poslovnim rezultatima za 2019. godine. Zajednički je stav Skupštine kao vlasnika Drava Kom-a, kako su donijeli ispravnu odluku kada su se odlučili ući u vlasništvo tvrtke, a zatim i povjeriti javnu uslugu odvoza MKO i BKO u njihovim općinama. Podržavaju također i ambiciozne planove Uprave tvrtke za daljnjim razvojem i napretkom ove djelatnosti na korist njihovih građana.

čitam...