Elektrifikacija vinograda

Grad će sufinancirati gradnju trafostanica u visini 50 posto cijene gradnje

Vlasnici klijeti s predjela Plačibrega i Gradina koji još nisu predali zahtjev za priključak, zamoljeni su da ga što prije podnesu u najbližu poslovnicu HEP-a te će gradnja mreže početi sredinom svibnja.

14:52h
0
Vlasnici i Grad podijelit će troškove eliktrifikacije // Foto: djurdjevac.hr

Nakon što su se vlasnici klijeti obratili Gradu za pomoć oko rješavanja problema elektrifikacije u suradnji s HEP-om, Grad je krenuo u provedbu projekta elektrifikacije vinograda.

Grad će sufinancirati gradnju trafostanica u visini 50 posto cijene gradnje, a najviše do 200.000 kuna odnosno ukupno 400.000 kuna za predjele Plačibrega i Gradina te Borika i Boričeca, dok će preostali iznos do pune cijene gradnje snositi vlasnici vinograda.

U suradnji s HEP-om izrađeno je idejno rješenje za gradnju trafostanice i za polaganje podzemnih kabela.

Vlasnici klijeti s predjela Plačibrega i Gradina koji još nisu predali zahtjev za priključak, zamoljeni su da ga što prije podnesu u najbližu poslovnicu HEP-a te će gradnja mreže početi sredinom svibnja.

Zajedničkim angažmanom želi se priključiti što veći broj korisnika na postojeću mrežu gdje za to postoje uvjeti, te ujedno stvoriti preduvjete za priključenje tamo gdje trenutno ne postoji električna mreža.

čitam...