Grad i Županija sufinanciraju djelatnost galerije u Hlebinama

15:20h
0
120720-hlebine

Danas, 20. srpnja, u Galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama potpisan je Sporazum o obavljanju i financiranju galerijske djelatnosti naivne umjetnosti u Hlebinama.

Sporazum o obavljanju i financiranju galerijske djelatnosti naivne umjetnosti u Hlebinama potpisali su obnašateljica dužnosti gradonačelnika zamjenica gradonačelnika Vesna Želježnjak, župan Darko Koren, načelnik Općine Hlebine Hrvoje Gaži te ravnatelj Muzeja Grada Koprivnice Marijan Špoljar.

Obnašateljica dužnosti gradonačelnika istaknula je kako će ovaj sporazum dati polet Muzeju kako bi se pokrenuli novi projekti koji će pridonijeti razvoju, ali i onemogućiti da naiva padne u zaborav. Galeriji je zaželjela što više posjetitelja, razvojnih projekata te izložbi.

Župan Darko Koren istaknuo je kako je potpisivanje ovog Sporazuma vrlo važan događaj za županiju koja posljednjih godina veliku pažnju posvećuje naivi kao vrsti umjetnosti te ulaže u nju značajna sredstva.

Sporazumom je definirano da će se troškovi djelatnosti u Galeriji Hlebine financirati sredstvima Županije (70%) i Grada Koprivnice (30%), koji će također podupirati i  programsko-izložbene djelatnosti u Galeriji. Prijedlog tih djelatnosti će izraditi Savjet Galerije naivne umjetnosti Hlebine, u koji će po jednog predstavnika imenovati Koprivničko-križevačka županija, Grad Koprivnica i Općina Hlebine, dok će preostala dva člana iz redova umjetnika imenovati ravnatelj koprivničkog Muzeja i Udruga hlebinskih slikara i kipara naive.

Izvor: koprivnica.hr

čitam...