UBLAŽAVANJE POSLJEDICA PANDEMIJE

Grad Koprivnica i u 2021. oslobađa poduzetnike i obrtnike plaćanja nekih poreza i komunalne naknade

Oslobađanje se ne odnosi na naknadu za uređenje voda koja je prihod Hrvatskih voda, a naplata se obavlja putem jedinstvene uplatnice s komunalnom naknadom.

13:00h
0
Foto: Ivan Balija
Foto: Ivan Balija

Iz gradske Uprave su izvijestili da Grad Koprivnica i u 2021. godini nastavlja s provođenjem mjera za ublažavanje posljedica pandemije COVID-19. U skladu s navedenim je i Odluka o dopuni Odluke o gradskim porezima kojom se poduzetnici i obrtnici oslobađaju plaćanja poreza na potrošnju i poreza na javne površine za 2021. godinu te Odluka o oslobađanju plaćanja komunalne naknade za vrijeme trajanja posebnih okolnosti. Cilj je omogućiti poduzetnicima i obrtnicima da se u što kraćem vremenu punim kapacitetom vrate svojim poslovnim aktivnostima.

Važno je za napomenuti kako će uplatnice na kojima je utvrđena obveza plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda biti podijeljene svim obrtnicima i poslovnim subjektima. Budući da je dio poduzetnika odlukom Nacionalnog stožera, a zbog pandemije COVID-19, obustavio obavljanje poslovne djelatnosti donesena je odluka o oslobađanju tih poduzetnika plaćanja komunalne naknade za razdoblje od 01.01. do 31.03.2021. godine uz mogućnost produljenja ovisno o odluci Nacionalnog stožera.

Oslobađanje se ne odnosi na naknadu za uređenje voda koja je prihod Hrvatskih voda, a naplata se obavlja putem jedinstvene uplatnice s komunalnom naknadom. Dakle, iznos na zaprimljenim uplatnicama koji se odnosi na naknadu za uređenje voda mora biti podmiren za razdoblje od 01.01. do 31.03.2021. godine.

Za ostvarenje prava oslobođenja plaćanja komunalne naknade potrebno je podnijeti do 30.04.2021. godine popunjeni zahtjev, a uz njega se prilaže jedan od sljedećih dokumenata:

Preslika (u elektronskom obliku; pdf ili sl.) Obrasca/Potvrde o odjavi fiskalizacije prema Poreznoj upravi,
Preslika (u elektronskom obliku; pdf ili sl.) Zahtjeva za odgodu plaćanja poreza uslijed nastupa posebnih okolnosti prema Poreznoj upravi.
Potvrda e-porezne o prihvaćanju Zahtjeva za odgodu plaćanja poreza uslijed nastupa posebnih okolnosti.
Zahtjev za oslobađanje plaćanja komunalne naknade podnosi se putem elektroničke pošte na e-mail adresu: mjere@koprivnica.hr, a samo iznimno slanjem redovnom poštom na adresu: Grad Koprivnica, Zrinski trg 1, 48 000 Koprivnica.