I to se dogodilo!

Grad Koprivnica i Županija izvansudskom nagodbom dobit će tražene milijune od države za gradnju koprivničke Gimnazije

Grad Koprivnica i Koprivničko-križevačka županija pokušali su sve to riješiti mirnim putem, no nisu uspjeli, stoga je podignuto nekoliko tužbi na sudovima. 

09:53h
0
Ilustracija // Foto: Matija Gudlin

Danas će se u 16 sati održati 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice, i to preko online aplikacije Microsoft Teams. Razlog ovakvog održavanje je samo jedna točka dnevnog reda koja bi trebala biti brzo gotova. U pitanju je riješavanje problema otplate koprivničke Gimnazije, na čiju je djelomičnu otplatu (55%) još davne 2006. pristala Republika Hrvatska, no svoje obaveze nije baš izvršavala.

Grad Koprivnica i Koprivničko-križevačka županija pokušali su sve to riješiti mirnim putem, no nisu uspjeli, stoga je podignuto nekoliko tužbi na sudovima.

Ukupno potraživanje Grada iznosi 5,4 milijuna kuna (u razdoblju od prosinca 2015. do prosinca 2018. godine), a izmjenama i dopunama Državnog proračuna RH za 2020. godinu i projekcija za sljedeće dvije osigurano je 38 milijuna kuna za podmirenje dugovanja prema Gradu Koprivnici i Koprivničko-križevačkoj županiji za jedan školski objekt te Varaždinskoj županiji za 32 školska objekta.

Gradsko vijeće danas će glasati o odobravanju sklapanja izvansudske nagodbe kako bi se podmirili troškovi. Rok za sklapanje predmetne izvansudske nagodbe je 31. prosinca 2020. godine. Spomenimo kako su se u Gradu i Županiji u korist sklapanja nagodbe odrekli zateznih kamata.

Zbog istog razloga sazvana je i sjednica Županijske skupštine koja će biti danas u 14 sati. Dugovanje prema Županiji iznosti 10,1 milijun kuna (iznos glavnice bez zateznih kamata i troškova). Ono je umanjeno za iznos glavnice od milijun kuna te iznosi 9,1 milijun kuna.

Županija je objavila u materijalima za sjednicu da njihovo ukupno potraživanje iznosi 10,1 milijun kuna, što je iznos glavnice bez pripadajućih zakonskih zateznih kamata i troškova.