Prijevremeni raskid ugovora

Grad raskida s KC parkingom i parkirališta daje Komunalcu, direktor Ježovita: Smanjili su nam prihode, nekome je interesu da izazove štetu

Grad je bez našeg pristanka, mimo ugovora i bez aneksa izmijenio cijenu parkirne karte s 80 kuna na 20. Zbog toga prihodi koje sada ostvarujemo više nisu dostatni, rekao je Tomo Ježovita.

13:15h
0
Ilustracija // Foto: Matija Gudlin

Parkirališta u Koprivnici od 1. srpnja bit će pod koncesijom Grada Koprivnice, odnosno tvrtke Komunalac. Grad je raskinuo ugovor s dosadašnjim koncesionarom Koprivnicaparkingom d.o.o. nakon gotovo tri godine.

Ugovor između Grada i Koprivnicaparkinga potpisan je 9. srpnja 2014. na rok od pet godina, no nakon nešto manje od tri godine iz Gradske uprave navode da postoje uvjeti za raskid zbog neizvršavanja obaveza navedenih u ugovoru.

– Sadašnji koncesionar ne izvršava svoju obvezu iz Ugovora odnosno ne plaća redovno naknadu za koncesiju, sukladno zaključenom ugovoru. Grad Koprivnica kao davatelj koncesije dužan je sukladno članku 51. Zakona o koncesijama nadzirati rad koncesionara, što uključuje i redovno praćenje izvršavanja plaćanja naknade za koncesiju, a o čemu opet koncesionara nadzire Ministarstvo financija. Obzirom na navedeno stekli su se uvjeti za raskid ugovora o koncesiji s dosadašnjim koncesionarom Koprivnicaparkingom d.o.o. – objašnjava viša stručna suradnica za informiranje i odnose s javnošću koprivničke Gradske uprave Ivana Ledinski Cvetković.

Na sjednici Gradskog vijeća koja će se održati u utorak bit će predloženo da od 1. srpnja upravljanje i održavanje javnih parkirališta preuzme Komunalac.

Što se tiče eventualnih promjena za građane koji koriste parkirališta, njih ne bi trebalo biti.

– Navedena promjena neće ni na koji način utjecati na dosadašnji sustavu parkiranja vezano za cijene karata i način naplate, tako da će sustav naplate parkiranja i dalje ostati isti odnosno obavljat će se prema važećoj Odluci o načinu i naplati parkiranja na području grada Koprivnice – tvrde iz Gradske uprave.

Cijena dnevne parkirne karte drastično se smanjila // Foto: arhiva

Direktor Koprivnicaparkinga Tomo Ježovita ima pak potpuno drukčije viđenje situacije i smatra da im je Grad nekorektnim potezima izazvao poteškoće u ostvarivanju prihoda i, samim time, plaćanju koncesije.

– Ugovor pod sadašnjim uvjetima više nije bio moguć i trebalo je nešto napraviti. Mi smo koncesionar od 2002. godine i uredno smo plaćali koncesiju do prošle godine kada nam je Grad bez našeg pristanka, mimo ugovora i bez aneksa izmijenio cijenu parkirne karte s 80 kuna na 20. Zbog toga prihodi koje sada ostvarujemo više nisu dostatni da bismo mogli skupiti novac koji smo ponudili na natječaju kada smo se borili za ovaj posao, a to oni dobro znaju. Grad Koprivnica je na natječaju prije 2,5 godine ponudio parametre koji su trebali važiti 5 godina, cijene parkiranja, radno vrijeme i slično, i na temelju toga smo mi ponudili iznos. Sada su nam bitno smanjili prihode i jednostavno nam je nemoguće plaćati dogovorenu koncesiju. Očito je nekome bilo u interesu da ciljano izazove štetu kako bi se raskinuo ugovor – pojasnio nam je Ježovita.

Kaže da su probali usmeno kontaktirati s Gradom kada je bilo jasno da je plaćanje sve teže, ali nikada nisu sjeli s njima i razgovarali o situaciji, kao što nisu dobili ni službenu obavijest o raskidu ugovora.

Kako bi što bolje predočio situaciju u kojoj su se našli, upotrijebio je slikovitu usporedbu.

– Zamislite da vam netko iznajmi lokal s 80 stolova i vi ste na temelju toga izračunali da možete plaćati 10 tisuća kuna godišnje. Nakon 2,5 godine vam dođe gazda i kaže da odsad imate samo 20 stolova, a iznos koncesije mora biti isti. Moguće je mijenjati neke stvari, ali dogovorno i aneksom ugovora, ako se smanjila cijena dnevne parkirne karte, morala se smanjiti i koncesija – zaključuje direktor Koprivnicaparkinga.