Evo tko se prijavio

Grad sufinancira javne potrebe, pristiglo je 229 prijava

13:49h
0
Ilustracija // Foto: Ingimage

Povjerenstvo je na sjednici održanoj 24. ožujka 2016. konstatiralo je da je 205 valjanih prijava, dok 24 prijave ne zadovoljavaju administrativne uvjete javnih poziva.

Grad Koprivnica je 29. siječnja raspisao javne pozive za sufinanciranje javnih potreba iz Proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu.


Rok za dostavu prijava bio je 29. veljače. Ukupno je pristiglo 229 prijava organizacija civilnog društva i ostalih.

Za područje Zdravi grad, socijalna skrb, osobe s invaliditetom pristiglo je 47 prijava, za područje Rad s djecom i mladima, promicanje obiteljskih vrijednosti, rad sa starijim osobama, promicanje i zaštita ljudskih prava i sloboda, afirmacija i unapređenje volonterizma bilo je 78 prijava, za područje Rad s hrvatskim braniteljima i rad sa sudionicima II. Svjetskog rata pristiglo je 17 prijava, a za područje Očuvanje tradicije i običaja, tradicionalne manifestacije, očuvanje okoliša prirode i životinja 31 prijava te za područje Kulture njih 56.

Povjerenstvo je na sjednici održanoj 24. ožujka 2016. konstatiralo je da je 205 valjanih prijava, dok 24 prijave ne zadovoljavaju administrativne uvjete javnih poziva.

Prijave koje zadovoljavaju upućuju se Povjerenstvu za ocjenjivanje prijava.

Na linku pogledajte tko se sve prijavio.

čitam...